Toolkit per Checkpoints per HSH

Aquest joc d’eines interactiu es dirigeix a serveis de Test i Conselleria Voluntaris de Base Comunitària (en les seves sigles en anglès Community-based, voluntary counselling and testing o CBVCT) dirigits a homes que tenen relacions sexuals amb homes (HSH). Aborda tots els temes necessaris per implementar, desenvolupar i autoavaluar els serveis basats en la qualitat en un servei CBVCT i/o Checkpoint. Es divideix en sis capítols: Entorn Operatiu, Serveis CBVCT, Assessorament i derivació a l’atenció, sanitària, Comunicació, Defensa i advocacia i Millora de la Qualitat/Innovació. En tots els capítols, les llistes de verificació ajuden els usuaris a avaluar el seu projecte i definir el seu pla de treball individual per desenvolupar el seu propi pla de treball. Pots trobar més informació sobre com utilitzar aquest toolkit en el capítol “Com utilitzar el toolkit“.