Praktična orodja namenjena testirnim točkam za MSM

Pričujoča praktična orodja naslavljajo izvajalce storitev prostovoljnega testiranja in svetovanja v skupnosti (PTSS) za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Dotikajo se vseh tematik, ki so relevantne za implementacijo, razvoj in samo-evalvacijo storitev, ki temeljijo na kakovosti PTSS in/ali testirne točke. Razdeljena so v šest poglavij: Okolje delovanja, Storitve PTSS, Svetovanje in povezovanje v zdravstveni sistem, Komuniciranje, Zagovorništvo in Izboljševanje kakovosti/inovacije. V vsakem poglavju imajo uporabniki na voljo kontrolni seznam, ki jim je v pomoč pri oceni lastnega projekta in definiranju delovnega načrta na konkretnemu projektu, na podlagi katerega lahko razvijejo delovni načrt, ki je popolnoma prilagojen njihovim potrebam. Za več informacij o tem, kako se praktična orodja uporablja, pojdite na poglavje ‘Kako se to orodje uporablja’.