Advocacy

Întrebarea paisprezece din Tabelee de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în special pe problemele sociale, politice și juridice care pot afecta activitatea CBVCT-ului.

CBVCT poate face advocacy nu numai pentru servicii comunitare de testare HIV low-threshold, dar și pentru problemele conexe ce îi afectează pe BSB ca populație vulnerabilă. Aceste probleme pot impacta eficacitatea CBVCT-ului, ex. stigmatizarea și discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV, discriminarea pe bază de sexualitate, marginalizarea grupurilor dezavantajate social, criminalizarea transmiterii HIV, etc.

 

Obțineți câteva informații de la diferite puncte de control din Europa în videoclipul nostru din atelierul din Ljubljana:

Subtitrări ruse incluse / Включая российские субтитры

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Listă de susținători
Descriere

Descriere

O listă cu persoane și organizații care pot promova subiectul CBVCT în general și servicii CBVCT foarte precise în particular.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Advocacy-ul se bazează în principal pe comunicarea personală între oameni. O listă a potențialilor susținători este esențială pentru a avansa temele de advocacy.

Echipele CBVCT pot crea o listă de potențiali susținători prin brainstorming de nume de persoane și organizații care au influență în politică și asupra factoriilor de decizie, auspra finanțatorilor și asupra altor stakeholderi importanți. Lista ar putea fi, de asemenea, rezultatul unei analize comprehensive a stakeholderilor.

Influența lor se poate baza pe:

 • Expertiza tehnică (ex: cercetători, cadre universitare, specialiști)
 • Influența politică (ex: activiști, politicieni)
 • Profil public (ex: personalități media, celebrități locale)
 • Mărturie personală (ex: clienții, persoane care trăiesc cu HIV și care sunt dispuse să folosească povestea lor personală în advocacy).

Pentru a nu limita selecția, este util ca atunci când faceți lista inițială să o faceți fără a avea în minte anumite obiective sau probleme de advocacy.

Nu este necesar să îi întrebați oamenii de pe listă despre dorința lor de a acționa în calitate de susținători până când nu apare o problemă pe care CBVCT vrea să o urmărească într-un mod strategic.

 

Adaptare

Adaptare

O listă de potențiali susținători poate servi ca o resursă pentru campaniile de advocacy. Pot fi adăugate nume pe măsură ce apar noi susținători potențiali. Este util ca aceasta să fie revizuită și adaptată în mod constant, ca parte a proceselor de planificare strategică.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumente structurate de îmbunătățire a calității (ex: QIP și Succeed) includ întrebări cu privire la stakeholderi. Instrumentul PQD (Participatory Quality Development) include “Cercuri de influență”, o metodă de analiză a stakeholderilor, care poate servi la identificarea și revizuirea poziției și a rolului diferiților stakeholderi, inclusiv a potențialului acestora de a acționa în calitate de suținători. Folosirea unei instrument structurat poate face mai ușor procedeul de gândire la potențialii susținători și de revizuire a listei. A se vedea www.quality-action.eu pentru mai multe informații cu privire la instrumente.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Aspectele prioritare pentru advocacy
Descriere

Descriere

Aspectele prioritare pentru advocacy sunt acele subiecte sau probleme care pot acționa pe post de catalizatori pentru schimbarea dorită dacă sunt abordate sau rezolvate.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Prioritatea unui subiect de advocacy este determinată în primul rând de nevoile și cerințele grupurilor vulnerabile, în special de cele care produc bariere pentru accesul la testare a celor la risc. În cazul BSB (și al altor grupuri vulnerabile și defavorizate), acestea sunt probabil bazate pe stigmatizare, discriminare și marginalizare. Barierele în accesul la testare pot rezulta din lipsa de drepturi legale, politici publice discriminatorii sau practici de excludere, precum și din atitudini sociale, culturale și religioase în societate în ansamblul ei.

Advocacy-ul poate fi folosit, de asemenea, pentru reducerea nivelului birocrației, pentru construirea în timp a încrederii și independenței față de influența unor stakeholderi și, prin urmare, poate crește asumarea și implicarea grupului țintă.

Subiectele de advocacy rezultate pot fi mai largi (ex. drepturile omului, homofobia) sau specifice (ex. servicii de sănătate BSB-friendly).

Algoritmii de prioritizare pot ajuta la selectarea problemelor care vor avea cea mai mare influență asupra eficienței CBVCT-ului.

Algoritmul de prioritizare

 

Adaptare

Adaptare

Adaptarea unei liste de priorităși pentru advocacy la condițiile locale înseamnă selectarea subiectului potrivit la momentul potrivit. Factori pentru succesul activităților de advocacy sunt:

 • Motivarea celor afectați
 • Programarea acestor activități pentru atunci când este posibilă o schimbare, de ex. cicluri de finanțare, noi politici, planuri strategice sau de acțiune în curs de elaborare, restructurarea sistemului de sănătate
 • Potențial sprijin din partea factorlor politici și de decizie: de ex. miniștri nou-numiți, funcționari de rang înalt, personal de conducere, politicieni
 • Atenția publică (de ex. evenimente LGBTQI *, modificări legislative, alegeri).

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Atunci când stakeholderii folosesc instrumente structurate de îmbunătățire a calității (a se vedea www.quality-action.eu), de multe ori identifică zone de îmbunătățire care se află în afara influenței directe a organizației sau a proiectului, deoarece acestea depind de politici, regulamente, atitudini sociale și de alți factori externi.

Faptul că aceste subiecte apar în urma unor procese colective de reflectare indică relevanța și prioritatea acestora pentru advocacy.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Strategii de advocacy
Descriere

Descriere

Strategiile de advocacy sunt metodelele și canalele pe care CBVCT le utilizează pentru a influența politicile și deciziile.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Toate rețelele media și sociale disponibile pot fi utilizate pentru a crește gradul de conștientizare și a furniza informații generale cu privire la un subiect de advocacy.

Puteți utiliza în advocacy succese bine documentate ale propriului dvs. CBVCT și ale altora, de exemplu date care arată ratele ridicate de depistare a infecției cu HIV și ratele ridicate de conectare cu succes la servicii de îngrijire. Aceste două variabile sunt date cheie pentru a convinge factorii de decizie din sănătate publica, deoarece acestea sunt părți esențiale ale conceptului de îngrijire continuă HIV.

Alte strategii de reprezentare a comunității, de participare la elaborarea politicilor/ schimbarea deciziilor și pentru a atinge un acces mai bun la servicii sunt:

 • Solicitarea includerii în comisii, grupuri consultative și consultări
 • Construirea de relații profesionale cu factorii politici și de decizie
 • Construirea de parteneriate și rețele cu alte organizații care fac advocacy pentru schimbări/modificari asemănătoare
 • Recrutarea ca aliați a acelor oameni care au influență asupra factorilor politici și de decizie.

Manuaul ILGA despre advocacy pentru drepturile LGBT este o resursă utilă pentru acest domeniu: www.eidhr.eu/files/dmfile/advocacy_manual_www1.pdf

 

Adaptare

Adaptare

Sistemele de sănătate locale, structurile birocratice și politica influențează ce strategii de advocacy vor fi cele mai eficiente. Normele sociale și culturale, precum și „regulile nescrise“ cu privire la cum să abordezi factorii politici și de decizie joacă de asemenea un rol important.

Instrucțiuni de la alte grupuri de advocacy sau succesele anterioare pot influența alegerea strategiei de advocacy pentru un anumit subiect.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

La fel ca operațiunile CBVCT în sine, activitatea de advocacy poate fi îmbunătățită folosind procese de auto-reflecție, în special cu participarea tuturor părților interesate relevante. Planificarea, implementarea și evaluarea campaniilor de advocacy folosind instrumente structurate vor oferi cele mai bune șanse de succes posibile.

O serie de metode participative de dezvoltare a calității pentru evaluarea necesităților, planificare, implementare și evaluare, inclusiv ghiduri pas cu pas pot fi găsit ca parte a instrumentului Participatory Quality Development (PQD), disponibil pe www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Printați Lista de Verificare

Plan de acțiune

Advocacy
Advocacy
ItemCe se va face?Cine o va face?Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Printați Planul de Acțiune