Servicii CBVCT & Nevoilor operaționale

Monitorizare și evaluare

Monitorizarea și evaluarea (M&E) și, de asemenea, îmbunătățirea calității sunt instrumente de management.

Monitorizarea utilizează date pentru a urmări progresul la nivelul activităților. O evaluare este o analiză sistematică și obiectivă a relevanței, eficacității, eficienței și a impactului activităților în lumina obiectivelor specifice stabilite, ca parte a programului de planificare.

Rezultatele M&E furnizează informații pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru compararea performanțelor cu alte servicii, similare. Rezultatele M&E pot fi, de asemenea, utile în advocay pentru servicii suplimentare CBVCT, în plus față de serviciile de sănătate, de testare și consiliere HIV (HTC), și pentru a furniza dovezi privind activitățile și impactul acestora, atunci când se caută fonduri.

Vă rugăm să rețineți:

 • M&E CBVCT la nivel individual de servicii necesită alocarea de resurse, cum ar fi timp din programul unui angajat, și de sprijin logistic.
 • Luați în considerare un echilibru adecvat între volumul de muncă de M&E la nivelul serviciului CBVCT și la nivelul programului național de prevenire, tratament și îngrijire HIV / SIDA.
 • Verificați fezabilitatea introducerii, realizării și susținerii procesului de M&E în timp.
 • Se recomandă o listă scurtă de indicatori de M&E relevanți pentru scopul de bază, obiectivele și indicatorii activităților CBVCT.

Scopurile și obiectivele studiilor speciale sau ale proiectelor de cercetare, care pot fi realizate în cadrul serviciilor CBVCT, necesită, în general, colectarea unor date mai ample decât activitățile de rutină M&E și metode mult mai sofisticate de colectare a datelor. Evitați confuzia cu activitățile de rutină de M&E ale CBVCT, care trebuie să fie sustenabile pe termen lung.

Calitatea se referă la atingerea obiectivelor și a rezultatelor într-un mod compatibil cu cunoștințele și standardele profesionale actuale.

Acest capitol se referă la aspectele de monitorizare și evaluare, care sunt cele mai relevante pentru serviciile CBVCT. Pentru mai multe detalii cu privire la tema calității, vă rugăm să mergeți la îmbunătățirea calității.

 

Obțineți câteva informații de la diferite puncte de control din Europa în videoclipul nostru din atelierul din Ljubljana:

Subtitrări ruse incluse / Включая российские субтитры

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Colectarea datelor privind activitatea
Descriere

Descriere

Datele privind activitatea sunt date operaționale de bază, care arată dacă CBVCT funcționează conform planificării și pot include, de asemenea, evaluari ale nivelului de satisfacție a clienților și comentarii privind calitatea.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Pentru o imagine comprehensivă a operațiunilor CBVCT, trebuie să contorizați toate activitățile și contactele cu clienți, inclusiv cele care nu duc efectiv la o testare.

Exemplu: Indicatori de raportare ale Checkpoint Atena

 1. Numărul de sesiuni de testare și consiliere
 2. Procent programari pentru testare / consiliere / testare de confirmare / comunicare rezultate / referiri
 3. Procentaj bărbați și femei
 4. Procentaj grupe de vârstă
 5. Procentaj grupuri vulnerabile

(…)

 1. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește accesul la Serviciu
 2. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește orele de lucru
 3. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește perioada de așteptare
 4. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește sentimentul general privind Serviciul
 5. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește comportamentul și atitudinea prietenoasă a personalului
 6. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește confidențialitatea
 7. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește durata testării
 8. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește consilierea pre- și post-test
 9. Procentul de satisfacție a clienților în ceea ce privește alegerea Checkpoint Ath pentru teste HIV viitoare

Datele de activitate includ, pe lângă datele privind testele efectuate (a se vedea următorul subiect: monitorizarea diagnosticului HIV), numărul de telefon, chestionare pe social media și față-în-față, accesări site web și sesiuni de outreach, precum și numărul de prezervative, echipamente sterile de injectare și materiale informative distribuite.

Instrumentele de colectare a datelor pot include formularele de contact ale clienților, rapoarte de activitate și formulare de gestionare a stocului completate de personal și de voluntari, ca parte a operațiunilor de rutină, și rapoarte de hosting ale site-ului web primite de la furnizori.

Aceste date pot fi apoi comparate cu obiectivele stabilite în timpul procesului de planificare și monitorizate în timp.

Colectarea calificativelor de satisfacție a clienților înseamnă a cere feedback prin formulare de evaluare de rutină, pe hârtie sau electronic, sau prin sondaje periodice efectuate la intervale mai lungi. Informații calitative, cum ar fi plângeri, comentarii și sugestii (verbale și înregistrate de către personal sau scrise), pot fi foarte utile în identificarea posibilelor motive pentru anumite tendințe în datele privind activitatea.

A solicita clienților să acorde timp furnizării de feedback, efortul necesar colectării și analizei datelor, precum și realizarea raportului și feedback privind rezultatele trebuie să rămână proporționale cu scopul activităților CBVCT. Colectați numai acele date pentru care aveți capacitatea de a le analiza și folosi.

Datele privind activitatea și rezultatele sondajelor de satisfacție a clienților sunt inputuri importante pentru activitățile de îmbunătățire a calității.

“Evaluare eficientă: O introducere pentru organizațiile de tip grass-root” produs de Rețeaua Correlation (http://www.correlation-net.org/index.php/products-correlation) este un ghid simplu pentru dezvoltarea planurilor de evaluare, inclusiv colectarea de date.

 

Adaptare

Adaptare

Ce rază de întindere putem avea și ce date privind satisfacția pot fi colectate depind de activitățile realizate în cadrul CBVCT (de exemplu, outreach sau unități mobile, distribuire de prezervative) precum și de condițiile locale (de exemplu, unii clienți ar putea fi prea îngrijorați în ceea ce privește confidențialitatea pentru a completa un formular de evaluare) .

Exemplu: Formular Evaluare Checkpoint Atena (extras)

 1. Este Checkpoint Ath un mediu prietenos (recepție, sala de testare)?

deloc                                                      foarte mult

1          2          3          4          5

 

 1. A fost personalul atât de prietenos pe cât te așteptai?

deloc                                                      foarte mult

1          2          3          4          5

 

 1. În cazul unui rezultat pozitiv al testului, ți-a trecut prin minte că angajații Checkpoint Ath ar putea încălca confidențialitatea?

deloc                                                      foarte mult

1          2          3          4          5

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Armonizarea colectării de date privind activitatea pentru rapoarte obligatorii – de ex către finanțatorii și autoritățile de sănătate publică – cu cele necesare pentru scopuri interne.
 • Delegați sarcina colectării datelor angajaților și voluntarilor, care sunt cel mai bine plasați pentru a realiza activitatea ca parte a sarcinilor de rutină, de exemplu recepționerilor realizarea chestionarele telefonice, deoarece ei preiau oricum apelurile sau voluntarilor din outreach înregistrarea prezervativelor distribuite și monitorizarea stocurilor.

Exemplu: Formularul de contact al clienților de la Checkpoint Thessaloniki

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumente precum Succeed, QIP (www.quality-action.eu), EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion, www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf și Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) conțin întrebări pentru a încuraja discuții și idei creative pentru îmbunătățirea razei de întindere și a satisfacției privind colectarea și analiza datelor.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Monitorizarea diagnosticelor HIV
Descriere

Descriere

Pentru serviciile CBVCT, monitorizarea diagnosticelor HIV înseamnă să evaluezi în ce măsură activitățile cresc diagnosticarea precoce a HIV în rândul grupurilor vulnerabile, în acest caz, BSB.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Succesul documentat al CBVCT-ului în detectarea unei mari proporții de noi diagnostice HIV este un argument puternic pentru obținerea de sprijin financiar. Monitorizarea diagnosticelor HIV este esențială pentru furnizarea acestor informații.

“Ghiduri de Colectare a Datelor pentru Monitorizare și Evaluare a Centrelor Comunitare de Consiliere și Testare HIV (CBVCT) din Rețeaua COBATEST” sunt concepute pentru a îmbunătăți calitatea și coerența datelor colectate la nivelul serviciilor de tip CBVCT în scopul M&E. Acest lucru va spori concluziile ce pot fi trase la nivel național și european. Monitorizarea și evaluarea standardizate permit compararea datelor.

Aceste ghiduri sunt construite în jurul unui set de indicatori de bază:

Nivelul 1 (Indicatorii de bază pentru monitorizarea diagnosticului HIV în serviciile CBVCT)

 1. Numărul de clienți testați pentru HIV, cu un test de screening
 2. Proporția clienților care au raportat că s-au testat anterior pentru HIV
 3. Proporția clienților care au raportat că s-au testat pentru HIV în cursul ultimelor 12 luni
 4. Proporția clienților care au raportat că s-au testat pentru HIV la același CBVCT în cursul ultimelor 12 luni
 5. Proporția clienților cu rezultat reactiv la testul de screening HIV
 6. Proporția clienților testați pentru HIV cu un test de screening care au primit rezultatele
 7. Proporția clienților cu rezultat reactiv la testul de screening HIV care au primit consiliere post-rezultat
 8. Proporția clienților cu rezultat reactiv la testul de screening HIV care au fost testați cu un test de confirmare HIV
 9. Proporția clienților cu rezultat pozitiv la testul de confirmare HIV
 10. Proporția clienților cu rezultat pozitiv la testul de confirmareHIV care au primit rezultatul final al testului HIV de confirmare la CBVCT
 11. Proporția clienților cu un rezultat pozitiv la testulde confirmare HIV care au primit consiliere post-test la CBVCT

Nivelul 2 (Indicatori opționali CBVCT)

 1. Proporția clienților care au primit o discuție pre-testare, consiliere pre-test sau consiliere pre-rezultat și au fost testați pentru HIV cu un test de screening
 2. Proporția clienților cu rezultat non-reactiv la testul de screening HIV care au primit consiliere post-rezultat
 3. Proporția clienților cu rezultat negativ la test de confirmare cu HIV care au primit rezultatul final al testului HIV de confirmare la CBVCT
 4. Cost per client testat
 5. Cost per diagnostic HIV

Nivelul 3 (Indicatori de bază opționali CBVCT)

 1. Proporția clienților cu rezultat pozitiv la testarea HIVla CBVCT care au fost conectați la servicii de îngrijire (a se vedea, de asemenea, capitolul 2B)
 2. Proporția clienților cu rezultat pozitiv la testarea HIVla CBVCT care au fost diagnosticațitârziu

Puteți găsi documentul complet pe https://eurohivedat.eu/arxius/ehe_docsmenu_docsmenu_doc_106-20131101_D03_00_OTH_1_EN_PS.PDF

Puteți găsi un data sheet template (Formular colectare de date COBATEST Network_Questionnaire) pe https://eurohivedat.eu/arxius/ehe_docsmenu_docsmenu_doc_107-

Fișier Excel pentru a calcula indicatorii de M&E pentru activități VCT al Rețelei COBATEST:https://eurohivedat.eu/arxius/ehe_docsmenu_docsmenu_doc_108-EXCEL_reporting_form.xlsx

 

Adaptare

Adaptare

Instrumente și instrucțiuni ce sprijină indicatorii de bază și metode de colectare și analiză a datelor se găsesc descrise în “Ghiduri de Colectare a Datelor pentru Monitorizare și Evaluare a Centrelor Comunitare de Consiliere și Testare HIV (CBVCT) din Rețeaua COBATEST”.

Acestea sunt sisteme de monitorizare esențiale pentru un CBVCT și care au fost testate în practică, într-o varietate de centre.

Deoarece acestea sunt deja adaptate în mod specific pentru CBVCT, este logic a fi puse în aplicare așa cum sunt. Implicarea în rețeaua COBATEST dezvoltă în timp seturi de date comparabile la nivel național și european.

Puteți cere sprijin din partea rețelei COBATEST pentru punerea în aplicare a ghidurilor. Vă rugăm să contactați CEEISCAT (lflopez@iconcologia.net) pentru asistență suplimentară.

Exemplu: Indicatori de raportare ai Checkpoint Atena (extras)

(…)

 1. Procentul clienților care au primit consiliere pre-test
 2. Procentul clienților al căror consimțământ în cunoștință de cauză a fost solicitat pentru testare
 3. Procentul clienților care au fost testați pentru anticorpi HIV
 4. Procentul clienților care au primit consiliere post-test
 5. Procentul de rezultate pozitive și negative preliminare
 6. Procentul clienților cu rezultat pozitiv care au făcut o programare pentru teste de confirmare
 7. Procentul clienților cu rezultat pozitiv cărora li s-au dat instrucțiuni scrise cu privire la modul și locul unde pot efectua un test clinic de confirmare
 8. Procentul clienților cu rezultat pozitiv cărora li s-a propus a fi însoțiți pentru teste de confirmare
 9. Procentul clienților cu rezultat pozitiv care au solicitat o sesiune de consiliere suplimentară
 10. Procentul clienților cu rezultat pozitiv care au fost trimiși la psiholog
 11. Procentul de surse de informare cu privire la serviciu
 12. Procentul clienților care s-au test pentru HIV și înainte de a veni la acest serviciu
 13. Procentul clienților în ceea ce privește momentul efectuării ultimului test HIV
 14. Procentul clienților în ceea ce privește locația efectuării ultimului test HIV
 15. Procentul clienților care s-au testat pentru alte ITS înainte
 16. Procentul clienților în ceea ce privește locația efectuării testelor pentru alte ITS
 17. Procentul clienților care s-au testat pentru alte ITS înainte și pentru care ITS s-au testat
 18. Procentul de clienți care au fost vaccinați împotriva hepatitei B

(…)

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebarea unsprezece din Tabelele de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în mod special pe evaluare.

Instrumente complexe de îmbunătățire a calității privind prevenirea și promovarea sănătății cum sunt Succeed și QIP, ambele disponibile pe www.quality-action.eu, precum și EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion, www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf și Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) acoperă monitorizarea și evaluarea la nivel global, inclusiv întrebări pentru a verifica dacă CBVCT colectează toate datele necesare pentru a monitoriza și evalua scopurile și obiectivele proprii.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Analiza periodică a datelor și raportare
Descriere

Descriere

Analiza periodică a datelor înseamnă folosirea de metode statistice și tematice pentru a identifica rezultate și tendințe. Raportarea înseamnă rezumarea constatărilor, compararea lor cu orice obiective existente și notarea lor în raport cu scopuri și obiective.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Puteți analiza datele cantitative folosind instrumente statistice de bază, cum ar fi proporțiile și mediile. Există o serie de resurse online pentru analiza datelor de activitate (acoperire și satisfacție). Proiectul EURO HIV EDAT a produs, de asemenea, un instrument de auto-evaluare pentru CBVCT:

WP4 instrument de auto-evaluare(AIDES)

Analiza tematică, de bază, a datelor calitative (reclamații, comentarii și sugestii), ce constă pur și simplu în a număra de câte ori o sugestie este făcută sau un subiect este menționat (a se vedea, de asemenea, Condica de Sugestii și Reclamații din setul de instrumente PQD, disponibile pe www.quality-action.eu), poate orienta procesul de îmbunătățire a calității și de inovare. Chiar dacă acestea în sine nu sunt reprezentative sau concludente, ele sunt o indicație asupra subiectelor relevante. Puteți utiliza metode participative, ca evaluarea rapidă sau focus grupul, de asemenea disponibile sub formă de ghiduri pas cu pas în instrumentul PQD, pentru a le analiza în profunzime.

Este important să se comunice rezultatele evaluării nu numai finanțatorilor, managementului, consiliilor de administrație, comitetului consultativ și altor structuri de guvernare, dar și grupului țintă, în special celor care donează către CBVCT și celor care au participat la evaluare. Bucle de feedback pot fi create prin postarea on-line a unor scurte rezumate ale rezultatelor evaluării, publicarea de articole în presa gay, și, desigur, prin integrarea rezultatelor în CBVCT (de exemplu, “60% dintre voi au apreciat că le-au plăcut sesiunile noastre de informare pre-test și 40% au dorit mai mult informaţii despre sifilis: așa că iată-le!”). Astfel de bucle de feedback evidențiază participarea populației cheie și pot contribui la un sentiment de apartenență colectivă la CBVCT.

Întrebările cheie sunt:

 • Cui trebuie să raportăm și cui vrem să raportăm?
 • Ce putem raporta înapoi către BSB și cum putem să facem ca asta să conteze?
 • Ce ne spun rezultatele evaluării și ce înseamnă pentru viitor?

Diagramele și graficele comunică rezultatele cantitative vizual și citatele selectate fac legătura între temele rezultate din analizele calitative și experiența trăită de respondenți.

 

Adaptare

Adaptare

Efortul (resurse financiare, umane și de timp) depus pentru analiză și raportare în cadrul procesului de monitorizare și evaluare trebuie să fie proporțional cu resursele alocate pentru atingerea obiectivelor CBVCT. Aceasta depinde de o serie de factori locali, ex.:

 • Cerințe nenegociabile din acorduri de finanțare
 • Cerințe legale
 • Dacă CBVCT-ul este un proiect nou sau vechi
 • Expertiza de evaluare disponibilă
 • Cultura locală predominantă în ceea ce privește furnizarea de date din partea clienților și oferirea de feedback.

Pentru a raspunde așteptărilor diferitelor părți interesate – inclusiv finanțatori, personal, clienți și comunitate BSB – cu un nivel semnificativ și realist de monitorizare și evaluare, este important să faceți planificarea împreună și să ajungeți la un acord asupra indicatorilor, metodelor de colectare a datelor, precum și aupra profunzimii și frecvenței de analiză și raportare.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Dați posibilitatea studenților de a analiza datele ca parte a activității lor de la curs (de exemplu: la științe sociale, asistență medicală, managementul sănătății publice și cursuri conexe)
 • Îmbinați cerințele de raportare, de ex ale finanțatorilor, ale structurilor de management (de exemplu consilii, comitete de management, supervizori) și ale autorităților de reglementare, astfel încât un set de rapoarte să răspundă tuturor părților interesate
 • Făcând parte din rețele (de exemplu, rețeaua COBATEST) care furnizează un instrument on-line de introducere a datelor, care permite accesul membrilor cu servicii de tip CBVCT la o bază de date cu toate informațiile acestora asupra testelor efectuate și care furnizează estimări privind indicatorii de M&E.
 • Colaborați cu centre de cercetare și agenții de sănătate publică.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Metoda Cercurile de influență din Toolkitul PQD (www.quality-action.eu) oferă o modalitate de a analiza nivelul de implicare a fiecărui grup de stakeholderi relevant în procesele de luare a deciziilor în cadrul proiectului. Pentru că analiza și raportarea sunt inputuri-cheie în luarea deciziilor, această metodă poate fi folosită și pentru a identifica ce nivel de analiză și raportare este adecvat pentru fiecare grup de stakeholderi.

Instrumente comprehensive de îmbunătățire a calității privind prevenirea și promovarea sănătății cum sunt Succeed și QIP, ambele disponibile pe www.quality-action.eu, precum și EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion, www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf și Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) acoperă monitorizarea și evaluarea la nivel global, inclusiv întrebări pentru a verifica dacă CBVCT-ul analizează și raportează într-un mod care să îi permită să evalueze și să îmbunatățească calitatea.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Evaluarea impactului
Descriere

Descriere

Evaluarea impactului însumează modificările voluntare și involuntare rezultate în urma unei intervenții. Dincolo de obiectivele de activitate prevăzute, vizează acele schimbări datorate intervenției.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

CBVCT-urile care vizează BSB își propun să contribuie la atingerea primului pas în „HIV continuum of care”: procentul de BSB care trăiesc cu HIV care au fost diagnosticați (WHO/HIV/2015.32, disponibil pehttp://apps.who.int/iris/handle/10665/179870).

Pentru că mai multe servicii de testare pot contribui la acest indicator (număr de BSB care trăiesc cu HIV care au fost diagnosticați și au primit rezultatele) și numitorul (numărul de BSB care trăiesc cu HIV) se bazează pe o estimare, atribuirea contribuției unui serviciu CBVCT depinde de proporția de diagnostice HIV în rândul BSB cu care s-a lucrat. Unele CBVCT-uri existente au putut demonstra deja că ele contribuie cu mai mult de o treime la numărul total de diagnostice HIV la nivel național.

Empowerment, calitatea vieții și implicarea comunității sunt, de asemenea, consecințe dorite ale existenței serviciului CBVCT. Conceptul de medicină holistică/harm reduction (minte, corp, mediul social) urmărește abilitarea indivizilor să își asume un rol activ în sănătatea lor și să își asume responsabilitatea pentru menținerea propriei sănătății prin educarea pacientului / grupului țintă despre cum să facă cele mai bune alegeri pentru sănătatea personală.

Evaluarea acestor impacturi necesită diferiți indicatori și follow-up pe termen lung, deoarece modificările pot să apară dupa mult timp. Exemple din domeniul dezvoltării internaționale sugerează că este nevoie ca înseși grupurile vulnerabile să decidă ce schimbări sunt semnificative pentru ele. O abordare participativă a evaluării impactului utilizează indicatorii SPICED pentru a completa indicatorii SMART utilizați în mod obișnuit pentru a măsura obiectivele operaționale:

SPICED: SubiectivParticipativInterpretat și comunicabilComparat și verificat Oferind empowerment Divers și dezagregat

Subiectiv: Cei care oferă informațiile au o poziție sau o experiență specială, care face ca ei să poată oferi date unice, fapt care ajută mult investigatorii și economisește timpul acestora. În acest sens, ceea ce altora li se pare a fi “informație lipsită de importanță” devine informație extrem de importantă, datorită valorii sursei care o furnizează.

Participativ: Obiectivele și indicatorii trebuie dezvoltate împreună cu persoanele cel mai bine plasate pentru a le evalua. Aceasta înseamnă implicare celor mai importanți beneficiari ai unui proiect, dar poate însemna și implicarea angajaților locali și a altor stakeholderi

Interpretat și comunicabil: Este posibil ca obiectivele/indicatorii definiți local să nu aibă mare importanță pentru alți stakeholderi, deci, adeseori, ei trebuie explicați.

Comparați și verificați: Validitatea evaluării trebuie să fie dublu-verificată, prin compararea obiectivelor/indicatorilor cu progresul activităților și prin folosirea de metode diferite, cercetători diferiți, persoane diferite care să ofere informații.

Oferind empowerment: Procesul de definire și evaluare a obiectivelor/indicatorilor trebuie să ofere empowerment și să le permită grupurilor și indivizilor să aibă o gândire critică despre situația lor în permanentă schimbare.

Divers și dezagregat: Ar trebui să existe un efort deliberat de identificare a unor obiective/indicatori diferiți, din grupuri diferite, în special bărbați și femei. Aceste informații trebuie colectate în așa fel încât diferențele sus-menționate să poată fi evaluate mai târziu.

Din Equal Access Participatory Monitoring an Evaluation toolkit, Modul 2: Setting objectives and indicators’, disponibil la http://betterevaluation.org/toolkits/equal_access_participatory_monitoring

 

Adaptare

Adaptare

Vorbind despre impactul unui serviciu CBVCT asupra proporției de BSB care trăiesc cu HIV și care au fost diagnosticați: acesta depinde de colectarea de date în colaborare și analiză la nivel național sau regional, pe perioade mai lungi de timp.

Este bine a se determina frecvența și forma pe care o ia evaluarea impactului prin colaborarea cu toți actorii locali, inclusiv ONG-uri ce furnizează servicii de tip CBVCT.

Evaluarea impactului asupra empowerment-ului poate fi realizată prin cercetare socială mai degrabă decât prin monitorizarea și evaluarea programului. Vă rugăm să consultați, de asemenea, secțiunea privind proiectele de cercetare.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Dați posibilitatea studenților de a evalua impactul ca parte a activității lor de la curs (de exemplu: științe sociale, asistență medicală, managementul sănătății publice și cursuri conexe)
 • Combinați evaluarea impactului cu intervențiile care vizează BSB efectuate de către organizații partenere și faceți acest lucru la intervale mai lungi pentru a crește șansele de a găsi schimbări semnificative.
 • Colaborați cu centre de cercetare și agențiile de sănătate publică.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității la nivel de impact (ceea ce înseamnă, de obicei, la nivel național sau sub-național) necesită coordonare și planificare pe termen lung. SHIFT este un instrument cuprinzător de îmbunătățire a calității dezvoltat în mod special pentru acest scop. Printre multe alte inputuri, acest tip de evaluare a impactului are rolul important de a aduce informații pentru evaluarea și îmbunătățirea răspunsului global HIV, inclusiv „continuum of care”, și poate contribui la îmbunătățirea evaluării impactului pentru viitor.

Instrumentul, inclusiv materiale de sprijin comprehensive, este disponibil pe www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Proiecte de cercetare
Descriere

Descriere

Proiectele de cercetare folosesc o serie de metode științifice cantitative și calitative pentru a răspunde la întrebări specifice.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Proiectele de cercetare, mai ales atunci când sunt efectuate de un CBVCT în parteneriat cu o instituție de cercetare, de exemplu un institut de sănătate publică sau o universitate, pot fi folosite pentru o serie de scopuri importante pentru crearea de servicii de promovare a sănătății și de prevenire, inclusiv servicii CBVCT, pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi BSB. Acestea pot:

 • Stabili informațiile de bază, de exemplu cele care descriu dimensiunea și caracteristicile grupului ţintă
 • Servi drept o evaluare a nevoilor ce poate fi folosită ca dovadă în formularea de cereri de finanțare
 • Cerceta subiecte ce provin din activitatea CBVCT, de ex. bariere în testare
 • Descrie impactul pe termen lung în special al serviciilor CBVCT și de promovare a sănătății și al acţiunilor de prevenire în general.

Proiectele de cercetare pot obține, de asemenea, scutiri de la anumite condiționări juridice ale CBVCT și / sau anumite tehnologii de testare și pot servi drept proiecte-pilot ce vor construi dovezi pentru multiplicarea acestora.

De exemplu, Checkpoint Copenhaga a cerut cercetătorilor să studieze conectarea la servicii de îngrijire și la supresia virala a cohortelor diagnosticate în cadrul centrului și să publice rezultatele într-un articol de revistă științifică. Articolul este apoi utilizat ca motivație în cererile de finanțare.

Finalizarea proiectelor de cercetare durează considerabil mai mult decât evaluările nevoilor sau evaluările programelor – de obicei, mai mulți ani – și, prin urmare, sunt potrivite mai mult pentru aspecte/probleme fundamentale.

 

Adaptare

Adaptare

Cercetarea și rapoartele bazate pe comunitate pot contribui la empowerment-ul grupului ţintă și la evaluarea rezultatelor în contextul experienței trăite. Proiectele de cercetare depind de surse de finanțare externe și detaliile acestora sunt negociate ca atare.

De exemplu, cercetarea formativă realizată ca parte a HIV-COBATEST, Euro HIV EDAT și a altor proiecte europene a reunit Comisia Europeană, partenerii naționali, academicieni, ONG-uri și comunitatea în consolidarea abordării CBVCT și a construit probe și ghiduri pentru multiplicarea ei în Europa.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Colaborarea cu universități și realizarea unor studii de cercetare ca teme de masterat sau teze de doctorat (de exemplu, cu studenţi la științe sociale, asistență medicală, managementul sănătății publice etc.).

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Implicarea în cercetare este un criteriu de calitate în îmbunătățirea calității, nu numai pentru că aceasta crește baza de cunoștințe pentru proiect sau program, dar și pentru că cercetarea colaborativă transferă abilităţi între parteneri, de exemplu abilități de cercetare pentru lucrătorii sociali și abilități participative și de facilitare pentru cercetători.

Folosind instrumente structurate de îmbunătățire a calității (de exemplu, cele disponibile pe www.quality-action.eu) se pot genera întrebări care pot fi apoi prioritizate pentru proiecte de cercetare.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Printați Lista de Verificare

Plan de acțiune

Servicii CBVCT & Nevoilor operaționale
Monitorizare și evaluare
ItemCe se va face?Cine o va face?Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Printați Planul de Acțiune