Consiliere şi conectare la servicii

Consiliere

Consilierea asigură o abordare centrată pe oameni prin furnizarea de informații suficiente despre testare, oferind oportunitatea de a reflecta asupra riscului personal în cazul unui rezultat nereactiv și de sprijin, informare și referire în cazul unui rezultat reactiv.

Obțineți câteva informații de la diferite puncte de control din Europa în videoclipul nostru din atelierul din Ljubljana:

Subtitrări ruse incluse / Включая российские субтитры

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Consilierea Pre- şi post-test
Descriere

Descriere

Consiliere în CBVCT înseamnă primirea de informații, de sprijin și de referiri înainte și după testul HIV, printr-un dialog cu un consilier format în acest sens.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Consilierea în CBVCT este o oportunitate pentru clienți să se concentreze pe propria sănătate. Consilierea pre- și post-testare sunt două părți separate ale unei conversații și sunt furnizate de obicei de același consilier.

Consilieri / operatorii de testare CBVCTs sunt de multe ori peer (membri ai grupului țintă, în acest caz BSB). În comunitățile mici, în cazul în care mulți BSB se cunosc între ei, acest lucru poate crea uneori o combinație nepotrivită. Atât consilierul cât și / sau clientul poate refuza să continue în această combinație și o altă persoană preia consilierea și testarea.

Vezi și Ghidul COBATEST doing it better (3.5 on page 36)

Consilierea pre-test include întotdeauna consimțământul în cunoștință de cauză și poate, de asemenea, să se concentreze pe:

 • Evaluarea riscului
 • Informaţii despre test(e)
 • Informaţii despre confidenţialitate/anonimat
 • Completarea de formulare ex. Un instrument de colectarea a datelor

Cosilierea post-test se va concentra în mare măsură pe rezultatul testului și poate include, de asemenea:

 • Programarea unui test de confirmare
 • Informații despre confidențialitate / anonimat
 • Referiri către alte servicii
 • Evaluarea
 • Înscrierea într-un serviciu memento-testare
 • Discutarea notificării partenerului/rilor
 • Conectarea la servicii de asistență HIV
 • Însoţirea clienților acasă sau la o programare de follow-up.

Informațiile scrise pentru client și procedurile pentru consilier pot ajuta în procesul de consiliere. Cu toate acestea, este important echilibrul dintre utilizarea informațiilor scrise și proceduri și concentrarea pe nevoile clientului la momentul respectiv. Sunt disponibile o serie de standarde, liste de verificare și proceduri pentru consiliere. Acestea conțin variante ale principalilor pași pentru fiecare dintre cele trei posibile conversații în consiliere, asociate testării.

Consilierea pre-test:

 • Întâmpinarea clientului
 • Asigurați clientul asupra confidențialității și / sau anonimatului
 • Dacă aveți oameni în formare, cereți permisiunea clientului de a invita un stagiar să observe procesul
 • Întrebați clientul despre motivul pentru care a venit la testare și discutați despre perioada de fereastră
 • Parcurgeți chestionarul privind evaluarea riscului (a se vedea, de asemenea, secțiunea privind evaluarea riscurilor)
 • Oferiți teste suplimentare (ITS, hepatite) dacă este relevant
 • Explicați procedura de testare
 • Explicați ce înseamnă rezultatul/rezultatele (reactiv / non-reactiv)
 • Întrebați clientul la ce rezultat se așteaptă și ce ar însemna pentru el/ea un rezultat reactiv pentru HIV
 • Luați consimțământul pentru a efectua testul/testele (a se vedea, de asemenea, „confidențialitate și consimțământ informat“).

Consilierea post-test (rezultat non-reactiv):

 • Explicați / discutați rezultatul non-reactiv
 • Discutați despre modul în care să gestioneze riscul privind HIV pe viitor
 • Discutați despre satisfacția sexuală („Ești mulțumit de viața ta sexuală?“) și despre alte probleme de sănătate sexuală, pe care le considerați adecvate, ca de exemplu ITS, chemsex, PrEP
 • Discutați despre momentul când ar trebui să facă un alt test și oferiți serviciul de memento, dacă este disponibil
 • Oferiți materiale informative, prezervative / lubrifianți, materiale sterile de injectare, după caz
 • Referiți la alte servicii dacă este relevant
 • Invitați clientul să ofere feedback pentru evaluarea procesului (pe hârtie / on-line).

Consilierea post-test (rezultat reactiv):

 • Explicați rezultatul reactiv și ce înseamnă
 • Ascultați reacția clientului și sprijiniți-l în reacția inițială; oferiți informații cu privire la opțiunile de tratament actuale și prognosticul general pentru infecția cu HIV, după caz
 • Discutați despre riscul de transmitere
 • Discutați posibilitatea de a invita partenerul(ii) sexual (i) pentru a se testa (a se vedea, de asemenea, secțiunea separată privind notificarea partenerilor)
 • Discutați despre teste de confirmare
 • Faceți o programare pentru testarea de confirmare (în cazul în care proba de sânge nu este luată în cadrul checkpointului)
 • Acompaniați clientul la testarea de confirmare sau acasă, dacă este posibil / adecvat.

Vezi și cdc_hiv_scripts-rapid_hiv_testing_for_individuals

 

Adaptare

Adaptare

Consilierea se adaptează pentru fiecare client, oferindu-i posibilitatea de a vorbi doar despre unele probleme și de a sări peste altele. Acest lucru este valabil în special pentru cei care se testează în mod frecvent.

Consilierea este o conversație cu dublu sens, iar consilierul se adaptează nevoilor clientului. Unele adaptări frecvente pe care le fac consilierii sunt:

 • Pentru clienții care se testează frecvent: întrebați dacă au avut loc schimbări de la ultimul test, dacă clientul are orice întrebări legate de procesul de testare sau ar dori să discute ceva înainte de a face testul.
 • Pentru clienții BSB afectați de discriminare sau homofobie internalizată: discutați, după caz, opțiuni de sprijin și rețele BSB, oferiți referiri
 • Pentru clienții care s-au expus la risc foarte recent (mai puțin de 72 de ore): Oferiți / referiți către PEP.

Procesul de consiliere trebuie, de asemenea, să fie adaptat la circumstanțele locale, în ceea ce privește

 • Procedeul asociat testării de confirmare
 • Serviciile disponibile pentru referirea clienților.

Mai ales atunci când rezultatele sunt determinate într-un laborator separat, este important să se ia în considerare cum va afla consilierul rezultatul: înainte sau în același timp cu clientul. Ambele variante sunt utilizate în CBVCT-uri și fiecare are avantajele și dezavantajele ei. A afla înainte de client permite consilierului să se pregătească și să se adapteze situației clientului. A afla simultan evită mesajele neintenționate transmise prin limbajul corpului, accentueză relația de tip peer a procesului de testare și normalizează testarea.

În general, rezultatele sunt comunicate numai în persoană sau prin telefon. Cu toate acestea, unele CBVCT-uri oferă rezultatele în scris cu mențiunea că acesta este un test de screening, nu un test de diagnosticare.

Consilierea post-testare în cazul unui rezultat reactiv al testului poate include, de asemenea:

 • Programarea de întâlniri de follow-up pentru client
 • Însoțirea clientului până acasă și/ sau la programări de follow-up.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebările patru și cinci din Tabelele de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează pe consiliere. În plus, intervizarea periodică (întâlniri de grup în care colegii ridică întrebări și discută cazuri întâlnite) și / sau suprvizarea pentru consilieri sunt esențiale în sprijinirea acestora, în menținerea și îmbunătățirea activității lor.

În afară de formare inițială și continuă, toți consilierii CBVCT, indiferent dacă aceștia sunt peer sau profesioniști (sau ambele), trebuie să aibă acces la sprijin, supervizare, intervizare și / sau monitorizare după cum este necesar, pentru a menține calitatea consilierii.

Puteți obține mai multe informații de la asociații profesionale locale și instituțiile de învățământ pentru psihologi și consilieri.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Consimţământ în cunoştință de cauză
Descriere

Descriere

Consimțământul în cunoștință de cauză înseamnă a fi de acord în mod oficial să fii testat având cunoștințe suficiente asupra procedurii de testare și a rezultatele potențiale.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Pentru a se asigura că clientul înțelege ce este testarea, ce înseamnă a primi rezultatul și ca acceptă să facă testul de de bună voie, CBVCT-urile se folosesc de procese formale pentru a obține consimțământul în cunoștință de cauză și le documentează.

Acest proces este adesea integrat în consilierea pre-test sau evaluarea riscurilor. Consimțământul este cel mai adesea obținut verbal, folosind o întrebare, cum ar fi „Dacă nu aveți alte întrebări, putem continua cu testul HIV. Sunteți de acord să fiți testat pentru HIV astazi?“, consilierul documentează apoi răspunsul clientului.

Vă rugăm să rețineți:

 • legile și reglementările locale pot necesita forme specifice de obținere a consimțământului
 • vârsta consimțământului pentru examene și proceduri medicale variază – poate fi necesar acordul părinților.

 

Adaptare

Adaptare

Când și cum se obține consimțământul informat depinde de tipul de CBVCT și modul de funcționare, precum și de legile și reglementările naționale.

Iată câteva opțiuni:

 • Consilierul/ lucrătorul social obține consimțământul verbal în timpul consilierii pre-test și îl documentează.
 • Medicul sau asistentul medical obține consimțământul în cunoștință de cauză înainte de a lua proba.
 • În unele țări, este necesar acordul scris pentru testarea HIV.
 • În cazul minorilor care se prezintă pentru testare, se aplică legile și reglementările locale și poate fi necesar acordul părinților. Vârsta consimțământului pentru consultații și proceduri medicale variază de la o țară la alta.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebarea trei din Tabelele de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în mod specific asupra confidențialității și consimțământului informat. Asigurarea confidențialității poate fi, de asemenea, discutată în cadrul proceselor de reflecție asupra întregului proces de testare, de exemplu, folosind tabelele de auto-evaluare în timpul sesiunilor de intervizare sau al întâlnirilor regulate de echipă.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Confidenţialitate şi anonimat
Descriere

Descriere

Confidențialitatea înseamnă a păstra secrete informațiile personale ale clientului și este o componentă cheie ce stă la baza acordului. Anonimatul înseamnă că clientul nu trebuie să dezvăluie numele real sau detalii de contact.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Legile sau codurile de conduită adesea dictează păstrarea confidențialității medicale pentru personalul medical. Cu toate acestea, nu toate serviciile de sănătate sunt structurate pentru a asigura confidențialitatea. Din cauza stigmatizării și discriminării continue care afectează persoanele care trăiesc cu HIV și din cauza atitudinii homofobe, confidențialitatea este încă o preocupare majoră pentru mulți dintre cei care vin la testare. În afară de a explica în mod clar, este util să se includă o declarație de confidențialitate (și/ sau anonimat, dacă este cazul) în informațiile scrise pe care le primește clientul.

Pentru a proteja confidențialitatea, CBVCT-urile utilizează identificatori unici, ca de exemplu codurile derivate din inițiale și data nașterii, pentru a putea urmări traseul clienților în cadrul sistemului. Dacă probele sunt trimise la laboratoare, identificatorul unic poate fi un cod numeric. În cazul acesta, bazele de date și documentele realizate se țin separate în informații personale și informații medicale (inclusiv dosare separate pentru serviciile de outreach), pentru a se asigura că terții nu pot face legătura între identitate și rezultat.

Deși acest lucru este rar, unele CBVCT-uri oferă servicii în mod anonim. Abțibilduri, numere sau nume inventate sunt folosite pentru a urmări clienții prin acest proces. Anonimatul, cu toate acestea, exclude unele servicii suplimentare, cum ar fi memento-uri pentru testare regulată.

Exemplu: Fișă de informații de la Hannöversche AIDS Hilfe (fragment tradus din variantă originală în germană)

 • Evaluarea riscului și testul sunt anonime, vă rugăm să nu dați numele.
 • În principiu, efectuăm testul rapid doar după evaluarea riscului și după consiliere. Testul rapid nu este disponibil fără consiliere.
 • La fel ca medicii și personalul de la recepție, consilierii noștri operează sub obligativitatea confidențialității.

 

Adaptare

Adaptare

Există mai multe componente care pot conlucra pentru a asigura confidențialitatea clientului și / sau anonimatul. Acestea pot fi adaptate în funcție de factorii relevanți de la nivel local, cum ar fi colectarea de date și obligațiile de raportare, proceduri de laborator, camere disponibile, etc:

 • Clienții pot face programări pentru a evita întâlnirea cu alte persoane în sala de așteptare.
 • Clienții nu se întorc în sala de așteptare după ce au început procesul.
 • Clienții primesc un număr, cod sau autocolant, iar numele lor nu sunt înregistrate.
 • Clienții pot alege un nume inventat pentru a se identifica în scopul testării.
 • Toți membrii personalului sunt obligați să păstreze confidențialitatea.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebarea trei din Tabelele de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează asupra confidențialității și a consimțământului informat. Procedura de obținere a consimțământului informat poate fi, de asemenea, discutată în cadrul proceselor de reflecție asupra întregului proces de testare, de exemplu, folosind tabelele de auto-evaluare în timpul sesiunilor de intervizare sau al întâlnirilor regulate de echipă.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Evaluarea riscului
Descriere

Descriere

Un chestionar pentru a stabili nivelul riscului de transmitere a HIV/ ITS/ hepatite la care clientul a fost expus.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

CBVCT-urile folosesc instrumente de evaluare a riscurilor pentru:

 • Stabilirea nivelului de risc la care a fost expus clientul
 • Informarea cu privire la recomandările pentru testare (ce teste și când)
 • Aflarea a ce ar putea însemna pentru client un rezultat reactiv al testului
 • Obținerea consimțământului pentru testare
 • Dezvoltarea serviciilor, pe baza analizei datelor.

Este important să informați clientul asupra scopului evaluării riscului și a modului în care aceste date vor fi utilizate ca parte a obținerii consimțământului în cunoștință de cauză.

Instrumentele de evaluare a riscurilor sunt, în general, sub formă de chestionare și conțin următoarele întrebări de bază:

 • Detalii demografice
 • Când ați facut ultimul test?
 • Care este motivul pentru care vă testați?
 • Cât de mare credeți că este riscul de a fi infectat?
 • La ce riscuri v-ați expus (tipuri de contacte sexuale, statusul HIV al partenerilor, folosirea în comun a echipamentului de injectare)?
 • Ce ar însemna un rezultat reactiv pentru dumneavoastră?

Instrumentele de evaluare a riscurilor sunt fie completate de către client și predate consilierului, fie realizate de către consilier în timpul consilierii pre-test. Evaluarea riscurilor este voluntară și nu este o condiție obligatorie pentru obținerea unui test („Completarea acestui chestionar îl ajută pe consilier să se adapteze nevoilor dumneavoastră. Completarea acestuia este complet voluntară și veți putea efectua testul și dacă nu îl completați.“ ). În cazul în care clientul predă chestionarul completat înainte de consilierea pre-test, consilierul se poate pregăti pentru conversație pe baza răspunsurilor.

Este important a se urmări un echilibru între completarea chestionarului de evaluare a riscurilor și luarea de notițe și acordarea de atenție clientului, plus oferirea de răspunsuri la nevoile sale. Poate fi în interesul clientului dacă consilierul completează evaluarea riscului după ce clientul a plecat, pe baza informațiilor obținute discutând cu acesta.

Există multe exemple de instrumente de evaluare a riscului utilizate de o serie de CBVT-uri.

Link către Fragebogen_english 2016.pdf

Link către Fragebogen_Schnelltest (englisch) ab Mai 2016

Link către Fragebogen-2016-03_EN.pdf

Proiectul COBATEST a dezvoltat un formular de colectare a datelor, care include, de asemenea, evaluarea riscurilor.

 

Adaptare

Adaptare

Adaptarea instrumentelor și a procedurilor de evaluare a riscului se referă în principal la echilibrarea intereselor clienților (consiliere și testare voluntară low threshold) cu unele interese mai vaste, cum ar fi evaluarea și cercetarea.

Chestionarele și colectarea datelor pot fi adaptate la nevoile grupului țintă și la circumstanțele locale, în scopul de a reduce la minim orice impact negativ asupra accesului la testare și pentru a maximiza informațiile utile pentru coordonarea CBVCT-ului. Aspecte ale colectării datelor de evaluare a riscului care pot fi adaptate sunt:

 • Cine completează chestionarul și când (consilierul sau clientul, înainte, în timpul sau după consilierea pre-test)
 • Cât de lung este chestionarul
 • Cât de personale sunt întrebările
 • Limbajul folosit pentru a răspunde diversității culturale și lingvistice.

A răspunde nevoilor clientului în fiecare situație poate însemna:

 • Ascultarea preocupărilor clientului și amânarea evaluării riscurilor
 • Omiterea totală a evaluării riscurilor
 • Completarea evaluării riscurilor sau a formularelor de colectare a datelor din memorie, după ce clientul a plecat.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Poate fi foarte utilă implicarea grupului țintă în conceperea instrumentelor de colectare a datelor (de exemplu, chestionare) și a procedurilor (de exemplu, cine completează chestionarul, când și unde) în timpul fazei de planificare pentru CBVCT. Instrumentul Participatory Quality Development (PQD, disponibil pe www.qualityation.eu) oferă instrucțiuni pas-cu-pas despre metode, cum ar fi Focus Group pentru a consulta și implica părțile interesate, chiar dacă aveți puțin timp și puține resurse.

Pentru a asigura îmbunătățirea calității, întrebări cu privire la evaluarea riscurilor pot fi incluse în feedback-ul cerut de la clienți. Echipa poate discuta orice modificări ce ar putea îmbunătăți colectarea de date.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Colectarea şi analiza datelor
Descriere

Descriere

Datele colectate în cadrul CBVCT sunt analizate în scopuri de monitorizare, evaluare și cercetare. Acestea pot descrie populația cu care s-a lucrat, ajută la evaluarea nevoilor și la identificarea trendurilor privind percepția riscului și comportamentul de testare.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Este important să informați clienții cu privire la utilizarea datelor colectate ca parte a procedurii CBVCT (de exemplu, „Răspunsurile dumneavoastră vor fi folosite pentru adaptarea serviciile noastre și în scopuri de cercetare.“) și a face participarea voluntară și independentă de oferirea testării.

Întrebări standardizate, colectarea în mod constant de date fără identificare (pe bază de cod), introducerea acestora într-o bază de date și analiza regulată sunt premise necesare pentru identificarea tendințelor.

Întrebări cu privire chiar și la un număr mic de variabile pot ghida activitatea CBVCT.

Cine accesează CBVCT-ul, este grupul țintă intenționat?

 • Identitatea de gen (bărbați, femei, transgender/ transsexuali și persoane intersex)
 • Grupa de vârstă
 • Țara de origine
 • Locul de reședință
 • Identitatea sexuală/ orientarea sexuală.

De ce accesează oamenii CBVCT, solicitarea testării are la bază un risc real?

 • Cât a trecut de la ultimul test
 • Motivul pentru care vine la testare (control de rutina, risc recent, partener nou etc.)
 • Auto evaluarea riscului (de exemplu, pe o scală 1-10)
 • Comportamentul sexual la risc recent (genul partenerului, tipul de contact sexual, protejat sau neprotejat, cât de des, cu cât de mult timp în urmă)
 • Utilizarea la comun a echipamentelor de injectare a drogurilor.

Ca un indicator al fricii și stigmatizării, cum cred oamenii care accesează CBVCT-ul că ar reacționa la un rezultat reactiv?

 • Auto-evaluarea răspunsului (de exemplu, pe o scară 1-5, cât de mare crezi că ar fi impactul unui diagnostic HIV?).

Ce alte probleme de sănătate sunt relevante pentru oamenii care accesează CBVCT-ul, sunt ei conștienți de ITS, hepatită, vaccinare etc.?

 • Istoric testare, diagnostic și tratament
 • Istoric vaccinare
 • Conștientizarea ITS-uri specifice, de exemplu Sifilis.

O analiza statistică de bază a răspunsurilor poate fi rezumată în cadrul unor rapoarte periodice, pentru a fi discutate în ședințele de echipă.

Model: Report Statistic

Elementele de raportare din această listă includ indicatori propuși prin proiectul HIV COBATEST pentru monitorizarea și evaluarea serviciilor CBVCT:

 • Numărul total de teste
 • Vârsta medie
 • Distribuția pe sexe
 • Locul de reședință (cod poștal / regiune)
 • Motivul pentru care vine pentru un test de azi
 • Ultimul test HIV de anticorpi
 • Rezultatele testelor
 • Numărul de fișe de evaluare returnate
 • De unde au aflat clienții despre serviciu
 • Cum evaluează clienții serviciul, ce le-a plăcut și ce ar putea fi îmbunătățit
 • Orientarea sexuală

Distribuția pe grupe de vârstă.

 

Adaptare

Adaptare

În funcție de timpul și aptitudinile disponibile, partea de colectare și analiză a datelor poate fi adaptată. Datele de bază pot fi analizate periodic, odată ce s-au creat o bază de date și un sistem de raportare.

De asemenea, se poate solicita asistență de specialitate în faza de planificare și apoi se pot forma membrii personalului în introducerea datelor, gestionarea și analiza acestora.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Dați posibilitatea studenților de a analiza datele ca parte a activității lor de la curs (de exemplu: științe sociale, asistență medicală, managementul sănătății publice și cursuri conexe)
 • Reduceți frecvența de analiză și raportare și combinați-le pe acestea cu alte sarcini de evaluare și raportare.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Multe sisteme de management al datelor au integrate procese de curățare a datelor și mecanisme de verificare pentru minimizarea inexactităților.

Cum să îmbunătățiți în ansamblu colectarea de date și analiza într-un CBVCT este o temă acoperită de instrumente structurate de îmbunătățire a calității cum ar fi Succeed sau QIP (www.quality-action.eu), ambele includ întrebări cu privire la disponibilitatea și utilitatea datelor disponibile pentru procesul de luare a deciziilor și dezvoltare.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Metodologie de consiliere
Descriere

Descriere

Metodologiile de consiliere sunt seturi de principii și tehnici pe care consilierii le pot utiliza pentru a efectua conversațiile pe care le au cu clienții. Acestea se bazează pe teorii psihologice și sociale precum și pe experiența practică de consiliere.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Consilierea pre- și post- testare reprezintă conversații în cele mai multe cazuri unice, intervenții scurte. Metodologia de consiliere selectată trebuie să se potrivească cu timpul disponibil, nevoile și obiectivele clientului, precum și cu obiectivele serviciului CBVCT.

Consilierea din cadrul procesului de testare HIV poate implica tehnici de intervievare directive, semi-directive sau non-directive, interviu motivațional etc. Au fost realizate numeroase ghiduri și liste de control pe consiliere HIV. Aceste documente enumeră abordările recomandate și ce atitudini să dezvolți, în scopul de a efectua consilierea eficient.

Prezentările și manualele de formare în consiliere conțin informații detaliate despre metodologiile de consiliere adecvate pentru serviciile CBVCT, în special cele care sunt furnizate de peers.

Link către US CDC: cdc_hiv_scripts-rapid_hiv_testing_for_individuals

 

Adaptare

Adaptare

Au existat discuții privind rolul și importanța consilierii ca parte a procesului de CTV. Unii susțin consilierea profesională, în scopul de a utiliza oportunitatea testării pentru a influența comportamentul de risc. Alții, inclusiv ECDC și OMS, propun înlocuirea termenului „consiliere“ cu „informare“, cel puțin pentru conversația pre-test cu clientul.

Metodologiile de consiliere pot oferi principii clare și abordări practice pe care serviciile CBVCT le pot utiliza pentru a construi propriile lor ghiduri de consiliere și materiale de instruire. Unii dintre factorii care vor influența modul în care consilierea (de ex. interviu motivațional) este adaptată la conversațiile pre- și post-test în CBVCT sunt:

 • Cine conduce consilierea (de ex. peer, asistent social, psiholog, asistent medical)
 • Ce se discută în timpul consilierii (de ex. evaluarea riscului, stigmă, homofobie, referiri către alte servicii)
 • Care sunt limitele centrului (de ex. nivelul de intimitate în outreach, constrângerile de timp)
 • Care sunt nevoile grupului țintă (de ex. un proces rapid și simplu pentru acei BSB care efectuează testul foarte frecvent, sau atingerea acelor BSB vulnerabili, fără experiență anterioară de testare).

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Formarea de voluntari (cu sau fără experiență anterioară în acest domeniu), în calitate de consilieri-peer
 • Dezvoltarea unor programe de formare interne, adaptate, în colaborare cu experți externi

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

O parte importantă a procesului structurat de îmbunătățire a calității înseamnă a reflecta asupra metodologiei de consiliere, a scripturilor, a listelor de verificare și materialelor de formare. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, prin realizarea unei întâlniri de echipă special pe această temă în fiecare an sau cel puțin o dată la doi ani. Este cel mai bine ca tot personalul relevant să participe (voluntari/ consilieri plătiți, formatori, manageri, evaluatori, experți invitați) și dacă s-a primit feedback de la clienți (rezultatele evaluării), acesta va fi folosit ca bază a discuției. Acest tip de discuție reflectivă poate fi, de asemenea, folosit pentru a adapta metodologia de consiliere la schimbări în procesele de testare, la grupul țintă și nevoile acestuia.

Puteți folosi instrucțiunile pas-cu-pas pentru metode, ca Evaluarea rapidă sau Focus Grup, Anchete și Registru de sugestii și reclamații din toolkitul PQD (Participatory Quality Development, disponibil pe www.quality-action.eu) pentru a colecta feedback de la clienți precum și din partea personalului și a partenerilor.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Notificarea partenerilor
Descriere

Descriere

Notificare partenerilor în contextul CBVCT înseamnă informarea contactelor sexuale ale unui client diagnosticat cu o infecție asupra posibilității ca aceștia să fi fost expuși la infectare.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Notificarea partnerilor este, de obicei, o parte a conversației post-test cu cei diagnosticați pozitiv pentru HIV sau ITS. Există diferite abordări ale notificării partenerilor și există o diversitate de practici între țări. Notificarea partenerilor este un subiect controversat.

Unii susțin că orice formă de sistem de notificare a partenerilor va ridica probleme legate de confidențialitate în rândul BSB și va reduce prezența la testarea regulată HIV, în special în rândul celor care cred că s-au expus riscului.

Recomandarile actuale (vă rugăm să consultați raportul ECDC privind notificarea partenerilor, disponibil la http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/partner-notification-for-hiv-sti-june-2013.pdf) sunt pentru notificări ale partenerilor voluntare și anonime folosind sisteme online. Astfel de sisteme oferă posibilitatea clientului de a introduce datele de contact ale partenerilor sexuali direct într-un sistem care generează apoi mesaje SMS și/ sau e-mail. Expeditorul este serviciul de sănătate, iar destinatarii nu pot identifica clientul numai pe baza sistemului de notificare. Cu toate acestea, ar putea ghici pe baza numărului lor de parteneri. Prin urmare, este esențial ca participarea la notificarea partenerilor să fie voluntară pentru clienți, pentru a nu dezvolta bariere în primul rând pentru testare.

Aici este un exemplu de la Checkpoint LX din Lisabona:

http://www.checkpointlx.com/public/uploads/posters/2016/02_HIV_Partners_Notification_PARIS_2016.pdf

http://www.checkpointlx.com/public/uploads/posters/2016/05_CheckOUT_AIDS2016.pdf

Puteți găsi mai multe exemple internaționale în limba olandeză, engleză, portugheză și spaniolă aici:

https://partnerwaarschuwing.nl/

https://www.sxt.org.uk/

http://www.letthemknow.org.au/

http://www.thedramadownunder.info/introduction/

http://www.checkpointlx.com/checkout

http://www.inspot.org/

http://gaispositius.org/contacto/diselo/

 

Adaptare

Adaptare

Notificarea partenerilor este un subiect sensibil pentru clienții și furnizorii de servicii. Dezvoltarea unui sistem bazat pe on-line va necesita o expertiză tehnică. Este important să se ia în considerare circumstanțele locale, inclusiv legile naționale și europene de protecție a datelor atunci când se analizează introducerea unui astfel de sistem:

 • Dimensiunea satului / orașului și rețele sociale / sexuale BSB
 • Acceptabilitatea: nivelul de îngrijorare cu privire la confidențialitate și anonimat în rândul clienților
 • Costul de dezvoltare a unui sistem bazat pe on-line și beneficiile potențiale.

Pentru o trecere în revistă a acceptabilității notificării partenerului (din SUA), vedeți

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948177/pdf/nihms797152.pdf

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Dacă vă așteptați la un număr mic de notificări ale partenerilor, luați în considerare un sistem manual de notificări prin SMS și e-mail de la un expeditor neutru (de exemplu, o adresă generală a checkpoint-ului), operată de către personal.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

În timp ce rezultatul sistemelor de notificare a partenerilor pot fi monitorizate (de ex absorbție, notificări transmise, partenerii notificați), este dificil să obții feedback cu privire la calitatea sistemului de la utilizatorii săi, având în vedere ca acest proces este voluntar și anonim. În cazul în care partenerii notificați primesc un cod sau un voucher pentru a-l utiliza în cazul în care merg la CBVCT pentru testare, ei pot fi rugați să ofere feedback, iar participarea la testare și infecțiile descoperite pot fi numărate. Cu toate acestea, unii pot merge la testare în altă parte sau fără a utiliza codul.

Clienții regulați ar putea fi rugați să ofere feedback cu privire la sistem ca parte a evaluării și personalul poate evalua calitatea, ca parte a activităților structurate de îmbunătățire a calității, de exemplu folosind instrumentele disponibile pe www.quality-action.eu și în timpul întâlnirilor periodice ale personalului.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Printați Lista de Verificare

Plan de acțiun

Consiliere şi conectare la servicii
Consiliere
ItemCe se va face?Cine o va face?Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Printați Planul de Acțiune