Cum se utilizează acest toolkit

 • Liste de verificare, instrumente de orientare și planuri de acțiune

  Fiecare capitol al toolkit-ului are următoarele elemente

  1. Descriere: definește subiectul și, în linii mari sau restrâns, modul în care se va discuta
  1. Liste de verificare: acestea servesc drept o evaluare a dimensiunii în care deja acoperiți respectivul subiect. Ele utilizează același set de întrebări pentru a evalua fiecare subiect. Lista de verificare conține link-uri de îndrumare și consiliere pentru îmbunătățirea unui anumit aspect. De asemenea, vă permite ca la sfârșitul fiecărei secțiuni să notați acțiunile de îmbunătățire pe care v-ați decis să le luați cu privire la un plan de acțiune.

  Indicați răspunsul la fiecare întrebare alegând verde pentru DA, galben pentru PARȚIAL și roșu pentru NU. Dacă observați că o întrebare nu se aplică, o puteți lăsa necompletată, dar vă recomandăm să vă notați motivele.

  În cazul în care alegeți galben sau roșu, este un indiciu că puteți îmbunătăți acest punct. Cu cât lista de verificare se oprește mai la stânga sau cu cât sunt mai multe răspunsuri roșii sau galbene, cu atât mai urgentă nevoia de a le îmbunătăți.

  Puteți găsi informații, îndrumare și instrumente pentru a îmbunătăți răspunsul dumneavoastră urmând link-urile.

  În cazul în care vă decideți asupra acțiunilor, notați-le în spațiul din ultima coloană și faceți clic pentru a le transfera în planul de acțiune.

  Așa arată listele de verificare:

  Item Exista la nivelul  CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
  Item 1 Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Descriere

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Îndrumare

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Adaptare

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Îmbunătățirea calității

  Notați acțiunile aici

   

  Clic aici pentru a vă transfera către Plan de acțiune

  Item 2 Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Descriere

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Îndrumare

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Adaptare

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Îmbunătățirea calității

  Notați acțiunile aici

   

   

  Clic aici pentru a vă transfera către Plan de acțiune

  Item 3 Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Descriere

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Îndrumare

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Adaptare

  Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

   

  Clic aici pentru link către Îmbunătățirea calității

  Notați acțiunile aici

   

   

  Clic aici pentru a vă transfera către Plan de acțiune

  1. Îndrumare și instrumente: aceste secțiuni apar numai dacă faceți clic pe link-urile din listele de verificare. Ele oferă informații detaliate și Instrucțiuni pentru fiecare item și exemplu din practica CBVCT. Acestea pot să conțină următoarele:
  • O explicație, inclusiv prezentarea unor puncte de vedere contradictorii sau a unor dezbateri curente
  • Îndrumare către experți și către documente de bună practică
  • Indicații pentru adaptarea la nivel local a ceea ce este esențial și ceea ce poate fi adaptat, inclusiv exemple și, dacă este cazul, opțiuni pentru reducerea costurilor
  • Template-uri simple pe care le puteți adapta și utiliza în CBVCT-urile dumneavoastră
  • Recomandări pentru metode de îmbunătățire a calității și instrumente adecvate pentru respectivul item.
  1. Planul de acțiune: un tabel care rezumă în mod automat acțiunile pe care le notați în ultima coloană a listei de verificare. Acesta include întrebări de planificare pentru a le face mai ușor de integrat în managementul operațional de zi cu zi.
  Item Ce se va face? Cine o va face? Când? Cum vom monitoriza asta?
  (Transferat din lista de verificare)

  Puteți completa planul de acțiune și apoi să îl salvați sau imprimați sau îl puteți salva sau imprima acum și să completați mai târziu.

 • Utilizarea toolkit-ului pentru planificare

  Toolkit-ul acoperă componentele de bază și complementare ale gestionării unui serviciu CBVCT pentru BSB. Aveți posibilitatea să utilizați listele de control din acest toolkit pentru a vă ghida în planificarea operațională a serviciului dvs. CBVCT:

  1. Utilizați coloana "Item" ca pe o listă "Lucruri de făcut".
  2. Mergeți în următoarele coloane și notați sarcinile ce trebuie realizate, de exemplu: găsi sau creați politici, standarde sau proceduri, negocierea de contracte și acorduri acolo unde este cazul.
  3. Mergeți în coloana următoare și asigurați-vă că fiecare element este adaptat la contextul local.
  4. Treceți peste coloana "Funcționează așa cum intenționați?" până când CBVCT-ul a funcționat pentru o perioadă suficient de lungă de timp și aveți suficiente date și experiență pentru evaluare.
  5. Folosiți coloana "acțiune" pentru a monitoriza procesul de planificare și pentru a umple orice lacune.

  Secțiunile "Ghid și instrumente" pentru fiecare subiect se referă la exemple și documente existente, sau oferă template-uri pe care le puteți utiliza sau adapta pentru CBVCT-ul dumneavoastră.

  Atenție:

  • Aveți posibilitatea să utilizați toolkit-ul așa cum este, chiar și după deschiderea serviciului - uneori trebuie să acționați fără prea multă planificare, mai ales dacă sunteți sub presiune pentru a furniza servicii. Toolkit-ul poate contribui la consolidarea tuturor aspectelor legate de activitațile CBVCT-ului în orice moment al dezvoltării serviciului.
  • Toolkit-ul este un ghid orientat spre practică. Acesta nu face referire la logică și nici nu documentează raționamentul din spatele deciziei strategice de a înființa un serviciu CBVCT. Aici intră, în mod normal, dezvoltarea de obiective generale, obiective specifice și indicatori de evaluare, pe baza datelor epidemiologice și demografice, a nevoilor și a analizei situației, precum și referiri la documentele strategice de ordin superior sau planuri de acțiune, cum ar fi documentele de politici naționale HIV sau planurile organizaționale. Există mai multe instrumente de planificare utile care vă pot ghida logica programului CBVCT, de ex:
 • Utilizarea toolkit-ului pentru asigurarea calității

  Subiectele toolkit-ului și elementele din fiecare listă de verificare formează un standard de bază pentru operarea unui CBVCT în Europa, în conformitate cu practicile curente și opiniile experților din domeniu. Prin urmare, puteți utiliza toolkit-ul ca un instrument general de asigurare a calității.

  Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că unele standarde și instrumente de asigurare a calității se pot aplica numai anumitor aspecte ale funcționării CBVCT, cum ar fi controlul infecției, gestionarea datelor, distrugerea deșeurilor etc. Acestea variază în funcție de reglementările locale și acest toolkit nu înlocuiește obligațiile legale pe care trebuie să le respectați ca operator al unui centru CBVCT.

  Dacă doriți să utilizați acest toolkit pentru asigurarea calității, punctele "Mediul de operare", "Servicii CBVCT" și "Consilierea și conectarea la servicii" trebuie neapărat să fie incluse într-o evaluare inițială. Puteți să adăugați restul mai târziu, pentru o evaluare mai cuprinzătoare.

  Acest toolkit nu a fost conceput sau validat pentru oferirea unui rating de calitate, dar răspunsurile din listele de verificare indică dacă CBVCT-ul prezinta premisele pentru furnizarea unui serviciu de calitate:

  • Dacă răspunsurile dumneavastră sunt verzi în prima coloană ("Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră?") și verde sau galben în a doua ("Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat?"), este o indicație că CBVCT-ul este capabil să funcționeze la nivelul calității de bază.
  • Dacă răspunsurile sunt verzi în primele două coloane și verde sau galben în a treia ("Este adaptat la condițiile locale?"), este o indicație că CBVCT-ul dvs. acoperă elementele de bază ale unui serviciu de calitate și are potențialul de a ajunge la populația cheie și a îndeplini obiectivele.
  • Un răspuns roșu în prima coloană ("Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastă?") indică faptul că o componentă de bază a unui CBVCT lipsește. Un răspuns roșu în a doua ("Există un standard documentat, ghid, politică, plan, procedură, contract sau acord?") sau în a treia coloană ("Este adaptat la condițiile locale?") indică faptul că o componentă nu are o bază suficient fundamentată sau că nu se potrivește contextului local pentru a funcționa corect.

  În afară de Ghidul de auto-evaluare al Euro HIV EDAT, există instrumente mai cuprinzătoare de asigurare și îmbunătățire a calității pentru a verifica calitatea CBVCT-ului dvs. ca intervenție de prevenire a HIV. Puteți utiliza instrumentul Succeed pentru auto-evaluare sau instrumentul QIP pentru o evaluare externă, care include recomandări ale unor recenzori experți. Puteți găsi ambele instrumente, inclusiv informații suplimentare și resurse de învățare on-line pe www.quality-action.eu.

  Vă rugăm să consultați, de asemenea, "îmbunătățirea calității și inovație" pentru detalii.

 • Utilizarea toolkit-ului pentru îmbunătățirea calității

  În afară de a enumera componentele de bază necesare funcționării unui CBVCT pentru BSB și a vă asigura că le-ați acoperit, puteți utiliza acest toolkit pentru dezvoltarea în continuare a serviciului dvs. și pentru a crea abordări inovatoare.

  În timp ce “asigurarea calității” garantează că se îndeplinesc standardele esențiale pentru a atinge obiectivele, “îmbunătățirea calității” vă ajută să atingeți și chiar să depășiti standardele și maximizează șansele de a atinge obiectivele. Instrumentele de îmbunătățire a calității sunt concepute pentru a duce la o schimbare independent de punctul de pornire; acestea urmăresc îmbunătățirea continuă și inovarea dincolo de orice alte standarde recunoscute în domeniu (care există deja sau care nu există încă).

  Întrebarea "Funcționează așa cum doriți?" din lista de verificare și răspunsul asociat acesteia reprezintă primii pași către o îmbunătățire structurată a calității. Puteți utiliza Grilele de auto-evaluare Euro HIV EDAT ca punct de plecare pentru îmbunătățirea calității. În secțiunile “îmbunătățirea calității”, puteți găsi referințe suplimentare către instrumente de îmbunătățire a calității, care sunt specifice fiecărui subiect.

  Instrumentele de îmbunătățire a calității disponibile pe www.quality-action.eu se bazează pe principiile de auto-reflecție și participare. Asta înseamnă că acestea încurajează un mediu de lucru sigur și suportiv, pentru a permite părților interesate (stakeholders) să se implice, să reflecteze asupra activitații lor și să dezvolte idei noi și inovatoare, pentru a îmbunătăți toate aspectele unui proiect. Implicarea grupului țintă este deosebit de importantă, pentru a extinde aria de acoperire și a maximiza accesibilitatea.

  Implicarea grupului țintă în procesul de îmbunătățire a calității și în inovație poate fi benefică în special pentru serviciile care vizează grupurile dezavantajate și este, prin urmare, relevantă pentru CBVCT-uri ce vizează BSB. Mai multe CBVCT-uri europene existente care se adresează BSB au folosit instrumentele Succeed și PQD (Participatory Quality Development) și au documentat experiențele lor în scurte studii de caz. Puteți găsi aceste studii de caz în baza de date www.quality-action.eu.