Servicii CBVCT & Nevoilor operaționale

Materiale

CBVCT-urile au nevoie de provizii de materiale folosite în mod curent (consumabile), de la kit-uri de testare până la materiale de informare. Această secțiune este atât despre achizițiile publice, precum și despre eliminarea deșeurilor.

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Kit-uri de testare și alte consumabile
Descriere

Descriere

Kit-urile de testare sunt dispozitive medicale de unică folosință utilizate pentru a efectua teste rapide HIV, folosind fluide orale sau probe de sânge. Alte consumabile pot include lansete și vacutainere utilizate pentru colectarea probelor de sânge pentru testarea non-rapidă, în laborator.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Este recomandat să se utilizeze un sistem de rutină pentru a comanda, stoca, utiliza și distruge kit-urile de testare precum și alte materiale care sunt utilizate în mod regulat de către un CBVCT (consumabile), cum ar fi mănușile din latex etc.

Model: Stock Control Form

 

Adaptare

Adaptare

Tipurile testelor și datele acestora de expirare, mecanismul de aprovizionare pe care îl utilizați și facilitățile de depozitare disponibile vor influența sistemul de control al stocurilor de consumabile.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • comenzi vrac prin intermediul spitalelor sau al altor furnizori de testare
  • contracte de sponsorizare cu producătorii

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebarea șapte din Tabelele de Auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în special pe asigurarea calității pentru procesul de testare. Utilitatea și acceptabilitatea kit-ului de testare utilizat precum și prețul și sistemul de control al stocurilor pot face parte din procesul de îmbunătățire regulată a calității.

Întrebări cu privire la satisfacția față de kit-ulul de testare utilizat și procedura de testare asociată pot fi încorporate în chestionarele pentru beneficiari. Ușurința de utilizare a acestora din perspectiva personalului poate fi un subiect pentru întâlnirile de echipă sau pentru activități mai formale de îmbunătățire a calității.

Puteți utiliza metode, cum ar fi Evaluarea Rapidă, Focus Grup sau Registrul de sugestii și reclamații din cadrul toolkit-ului PQD (Participatory Quality Development) pentru a colecta feedback de la utilizatorii serviciului și metode precum Grupul de lucru ghidat pentru a lucra cu personalul și voluntarii.

Pentru a accesa instrumentul și ghidul cu privire la utilizarea acestuia, intrați pe www.quality-action.eu.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Controlul infecției și eliminarea deșeurilor
Descriere

Descriere

Controlul infecției se referă la răspândirea infecțiilor în cadrul unităților medicale. Acesta include igiena mâinilor/ spălarea pe mâini, curățenia, dezinfectarea, sterilizarea și eliminarea deșeurilor.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Efectuarea de proceduri medicale invazive, cum ar fi prelevarea de probe de sânge pentru testare, necesită o atenție specială și respectarea precauțiilor standard ale OMS (http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/) pentru controlul infecției și igienă. Aceasta nu este o sarcină complexă, având în vedere că se folosesc kit-uri de testare de unică folosință, dar trebuie luată în serios, iar tot personalul trebuie să respecte “Controlul infecției”.

Puteți rezuma sarcinile obligatorii în cadrul unor proceduri simple, care sunt ușor de urmat, subliniind spălarea mâinilor și procedurile de curățare, frecvența de curățare, dezinfectanții și produsele de curățat.

Model: Plan de control al infecției

Deșeurile înțepătoare/tăioase și cele biologice rezultate în urma procedurilor medicale, cum ar fi recoltarea de probe de sânge pentru testare, trebuie să fie distruse în conformitate cu reglementările locale. Puteți utiliza companii specializate în distrugerea deșeurilor, care oferă containere speciale, preiau deșeurile înțepătoare și biologice și le distrug conform legii.

 

Adaptare

Adaptare

Măsurile standard de precauție sunt esențiale, dar pot exista, de asemenea, reglementări locale specifice privind controlul infecției și igiena în incinta unităților în care se desfășoară proceduri precum testarea HIV.

Procedurile CBVCT trebuie să reflecte toate reglementările locale relevante. Acestea se aplică și pentru testarea realizată în cadrul unităților mobile și în outreach.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • Împărțirea contractului de eliminare a deșeurilor cu alte instituții partenere, de ex spitale sau clinici
  • Folosirea testelor care nu necesită proceduri speciale de eliminare a deșeurilor.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Ghidul OMS privind măsurile universale de precauțiem (http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/) poate servi drept o listă de verificare pentru asigurarea calității pentru controlul infecției și eliminarea deșeurilor, dacă îl introduceți în activitatea regulată a CBVCT-ului de îmbunătățire a calității.

Întrebarea șapte din Tabelele de Auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în special pe asigurarea calității și pe proceduri de testare.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Prezervative
Descriere

Descriere

Prezervativele și lubrifianții sunt materiale esențiale folosite de BSB pentru sexul protejat. Materialele sigure de injectare includ ace sterile, seringi, tampoane dezinfectante, filtre sterile pentru apă și alte echipamente utilizate de către persoanele care își injectează droguri. Materiale suplimentare pentru o utilizare mai sigură a drogurilor, cum ar fi paiele pentru prizat sau țevile pentru fumat, depind de modurile de administrare a drogurilor utilizate de către clienții dumneavoastră (de exemplu, în timpul chemsex).

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Distribuirea gratuită de prezervative și lubrifianți este o practică standard pentru toate intervențiile comunitare de prevenire a HIV care vizează BSB. Oferirea de echipament steril de injectare pentru persoanele care își injectează droguri este unul dintre elementele de bază ale reducerii riscurilor (completat de accesul la tratament de substituție pentru opioide).

Oferirea de prezervative și lubrifianți cliențiilor BSB care accesează CBVCT-ul este esențială pentru susținerea comportamentului sexual protejat. Pentru că CBVCT-urile rareori se adresează unui singur grup vulnerabil și pentru că unii BSB, de asemenea, își injectează droguri, de ex în contextul „chemsex” (folosind droguri în mod specific pentru experiențe sexuale), ar trebui să luați în considerare oferirea de echipament steril de injectare în cadrul CBVCT.

Pentru o discuție complexă despre intervenții de prevenire care vizează BSB, a se vedea, de asemenea,http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1319

Pentru informații complexe despre reducerea riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri, a se vedea, de asemenea, http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=549

 

Adaptare

Adaptare

Condițiile locale vor avea o influență foarte mare asupra tipurilor de servicii pe care CBVCT-urile le vor include în oferta lor. Printre acestea se numără tipologia grupului țintă și preferințele acestuia, reglementările locale, accesul la prezervative și alte echipamente, precum și legislația locală. Este important să se ia în considerare care servicii sunt esențiale și fezabile și care pot fi adăugate ulterior.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • Achiziții la comun cu alți furnizori de servicii
  • Contracte de sponsorizare.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumentele Succeed și QIP conțin capitole despre definirea grupului țintă și a activităților de prevenire. Instrumentul PIQA se axează pe reducerea riscurilor și poate fi utilizat pentru a vă asigura că serviciile de reducere a riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri respectă standardele minime de calitate.

Puteți utiliza metode cum ar fi Evaluarea Rapidă, Focus Grup sau Registrul de sugestii și reclamații din cadrul toolkit-ului PQD (Participatory Quality Development) pentru a colecta feedback de la utilizatorii serviciului, angajați și voluntari.

Pentru a accesa instrumentul și ghidul cu privire la utilizarea acestuia, intrați pe www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Echipament steril de injectare
Descriere

Descriere

Prezervativele și lubrifianții sunt materiale esențiale folosite de BSB pentru sexul protejat. Materialele sigure de injectare includ ace sterile, seringi, tampoane dezinfectante, filtre sterile pentru apă și alte echipamente utilizate de către persoanele care își injectează droguri. Materiale suplimentare pentru o utilizare mai sigură a drogurilor, cum ar fi paiele pentru prizat sau țevile pentru fumat, depind de modurile de administrare a drogurilor utilizate de către clienții dumneavoastră (de exemplu, în timpul chemsex).

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Distribuirea gratuită de prezervative și lubrifianți este o practică standard pentru toate intervențiile comunitare de prevenire a HIV care vizează BSB. Oferirea de echipament steril de injectare pentru persoanele care își injectează droguri este unul dintre elementele de bază ale reducerii riscurilor (completat de accesul la tratament de substituție pentru opioide).

Oferirea de prezervative și lubrifianți cliențiilor BSB care accesează CBVCT-ul este esențială pentru susținerea comportamentului sexual protejat. Pentru că CBVCT-urile rareori se adresează unui singur grup vulnerabil și pentru că unii BSB, de asemenea, își injectează droguri, de ex în contextul „chemsex” (folosind droguri în mod specific pentru experiențe sexuale), ar trebui să luați în considerare oferirea de echipament steril de injectare în cadrul CBVCT.

Pentru o discuție complexă despre intervenții de prevenire care vizează BSB, a se vedea, de asemenea,http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1319

Pentru informații complexe despre reducerea riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri, a se vedea, de asemenea, http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=549

 

Adaptare

Adaptare

Condițiile locale vor avea o influență foarte mare asupra tipurilor de servicii pe care CBVCT-urile le vor include în oferta lor. Printre acestea se numără tipologia grupului țintă și preferințele acestuia, reglementările locale, accesul la prezervative și alte echipamente, precum și legislația locală. Este important să se ia în considerare care servicii sunt esențiale și fezabile și care pot fi adăugate ulterior.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • Achiziții la comun cu alți furnizori de servicii
  • Contracte de sponsorizare.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumentele Succeed și QIP conțin capitole despre definirea grupului țintă și a activităților de prevenire. Instrumentul PIQA se axează pe reducerea riscurilor și poate fi utilizat pentru a vă asigura că serviciile de reducere a riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri respectă standardele minime de calitate.

Puteți utiliza metode cum ar fi Evaluarea Rapidă, Focus Grup sau Registrul de sugestii și reclamații din cadrul toolkit-ului PQD (Participatory Quality Development) pentru a colecta feedback de la utilizatorii serviciului, angajați și voluntari.

Pentru a accesa instrumentul și ghidul cu privire la utilizarea acestuia, intrați pe www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Materiale de informare
Descriere

Descriere

Materialele de informare includ broșuri, pliante, cărți poștale, reviste și alte materiale pe care clienții le pot lua cu ei. Despre resurse de informare online se vorbește în secțiunea de comuni

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Venirea la CBVCT pentru testarea HIV este adesea un moment bun pentru BSB să afle ultimele noutăți din domeniul HIV, sănătate sexuală și calitatea vieții. Perioada de așteptare reprezintă o bună oportunitate pentru a oferi informații într-o varietate de formate.

Prezentarea informațiilor în formate pe care clienții să le poată lua acasă în mod discret poate crește absorbția, exemplu: cărți poștale, cărți de vizită, cu adrese de site-uri web etc.

 

Adaptare

Adaptare

Materialele esențiale includ informații despre CBVCT în sine, inclusiv informații de contact și orar de funcționare, informații despre serviciile conexe (de exemplu, organizații comunitare, centre de consiliere, medici, spitale etc.). Materialele adiționale, de ex pe teme specifice (ITS, consumul de droguri / chemsex, sexul protejat, PEP, PREP, hepatită, sănătate mintală etc.) pot fi adăugate în funcție de nevoile grupului țintă și disponibilitatea în limbile utilizate pe plan local.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • Distribuirea materialelor de informare existente produse de alte organizații.
  • Includeți informații detaliate pe site-ul dvs. / profilurile de social media și tipăriți numai cărți de vizită cu adresele.

A se vedea, de asemenea, secțiunea despre comunicare, pentru detalii suplimentare.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumentul de îmbunătățire a calității QIP conține o secțiune de informare și comunicare.

Pentru a găsi metode de implicare a populației cheie în alegerea temelor de informare și a tipului de materiale, de ex pentru modul de a gestiona focus grupuri, explorați și toolkit-ul care face parte din Participatory Quality Development (PQD).

Ambele instrumente sunt disponibile la www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Printați Lista de Verificare

Plan de acțiune

Servicii CBVCT & Nevoilor operaționale
Materiale
ItemCe se va face?Cine o va face?Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Printați Planul de Acțiune