Consiliere şi conectare la servicii

Conectarea la servicii

Conectarea la servicii garantează că persoanele nou diagnosticate primesc toate beneficiile tratamentului pentru sănătate cât mai repede posibil. Locul unde se face diagnosticarea este un element cheie, deoarece poate fi dificil pentru o persoană nou diagnosticată cu HIV să acceseze servicii specializate de tratament în cazul în care conexiunea nu este făcută în mod suportiv.

Conectarea la servicii este una dintre cele mai importante componente ale serviciilor de tip CBVCT, iar eficiența lor este evaluată pe baza acestui criteriu. Rolul lor în scăderea pragului de testare pentru grupurile vulnerabile trebuie să fie completat prin corelarea celor cu rezultat pozitiv sau test reactiv HIV cu centrele de tratament și îngrijire. CBVCT-urile care obținut date de follow-up raportează o rată de succes privind conectarea la servicii în intervalul 90% – 100%. Este important să se găsească modalități de a documenta și această parte a parcursului clientului.

Indiferent de rezultatul testului, unii clienți pot avea nevoie de referire la servicii suplimentare pentru alte nevoi de sănătate și/sau sociale.

 

Obțineți câteva informații de la diferite puncte de control din Europa în videoclipul nostru din atelierul din Ljubljana.

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Follow-up și referire
Descriere

Descriere

Follow-up-ul include orice contact suplimentar pe care CBVCT-ul îl are cu clientul după procesul de consiliere și testare. Referirea înseamnă recomandarea unor servicii suplimentare sau complementare unui client, prin intermediul unui alt furnizor. Metodele variază de la furnizarea de informații despre servicii până la realizarea de programări pentru client sau chiar însoțirea acestuia.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Pentru a face o referire de succes, CBVCT trebuie să acopere următoarele etape:

 • Observarea, recunoașterea și identificarea nevoilor clientului (de ex. în timpul consilierii)
 • Discutați nevoile și opțiunile de referire cu clientul
 • Informați-vă cu privire la serviciile relevante, selectați-le pe cele mai potrivite și recomandați-le clientului
 • Conectați clientul la serviciul de referire.

Serviciile de bază către care un serviciu CBVCT referă trebuie să includă:

 • Servicii de teste de confirmare și/ sau de laborator (în cazul în care nu s-a efectuat intern)
 • Centru de tratament specializat HIV
 • Centru de tratament specializat ITS
 • Centru de tratament specializat Hepatite virale
 • Îngrijire medicală generală (Medicină de familie)
 • Servicii de sănătate mintală
 • Servicii pentru dependența de alcool și droguri
 • Servicii sociale
 • Servicii juridice.

Referirea înseamnă mai mult decât a avea informații despre unde se pot accesa servicii suplimentare. Referirile sunt mai probabil a avea succes dacă serviciul către care se referă știe despre CBVCT și știe că pot fi referiți clienți acolo.

Este chiar mai bine dacă personalul CBVCT-ului cunoaște personalul de la serviciul către care se referă, poate face programări pentru clienți și/ sau dacă se oferă însoțire la prima lor programare.

Vă rugăm să găsiți principalele constatări și recomandări pentru Linkage de îngrijire în Ghidul practic EURO HIV EDAT WP 6 Practical Guide FINAL.

 

Adaptare

Adaptare

Mecanismele de referire trebuie să fie adaptate la modul de furnizare a serviciilor în cadrul CBVCT, nevoile clientului, disponibilitatea serviciilor către care se referă și capacitatea clientului de a le accesa.

De exemplu, un CBVCT care furnizează testare rapida HIV într-un bar gay, oferind consiliere minimă, poate referi la alte servicii prin oferirea de cărți de vizită sau broșuri cu informațiile, sau poate face o programare la un centru fix CBVCT pentru evaluarea nevoilor și un proces de referire amănunțit.

 

A more comprehensive testing service at the CBVCT premises that includes pre-and post-test discussions may be able to make appointments, e.g. with collaborating mental health or drug and alcohol service providers, there and then. If there is a peer-based component to the CBVCT, a trained volunteer may even be able to accompany a client to appointments if they would like this assistance.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Reflectarea asupra surselor și mecanismelor de referire utilizate de CBVCT se poate face ca parte a îmbunătățirii calității structurate, de exemplu prin realizarea unei întâlniri de echipă special pe această temă în fiecare an sau cel puțin o dată la doi ani. Ideal este ca tot personalul relevant să participe (voluntari/ consilieri plătiți, formatori, manageri, evaluatori, experți invitați) și dacă există feedback de la clienți (rezultatele evaluării), folosiți-l ca bază de discuție. Acest tip de discuție reflectivă poate fi, de asemenea, folosit pentru a adapta metodologia de consiliere la schimbări în procesele de testare, la grupul țintă și nevoile acestuia.

Metoda „Registrul de sugestii și reclamații“ din PQD (Participatory Quality Development, instrucțiuni pas-cu-pas disponibile pe www.quality-action.eu) poate fi folosită pentru a colecta și analiza informații cu privire la nevoile de referire ale clienților.

Calitatea generală a serviciului, din perspectiva clienților, nu depinde numai de calitatea CBVCT-ului și a mecanismului său de referire, ci și de calitatea serviciilor către care se fac referiri. Acest lucru poate fi abordat numai ca parte a unui proces larg de îmbunătățire a calității sau de planificare, cu participarea tuturor furnizorilor de servicii relevante care răspund nevoilor unui anumit grup țintă.

Shift (disponibil pe www.quality-action.eu) este un instrument cuprinzător de evaluare și îmbunătățire a răspunsului global la HIV într-o anumită regiune sau țară. Abordarea sistemelor utilizată de proiectul W3 din Melbourne, Australia (disponibil pe www.w3project.org.au) oferă o altă opțiune pentru a dezvolta calitatea serviciilor oferite în centre, mai ales în cazul celor în care programe individuale – în special cele bazate pe abordarea peer – interacționează cu alți furnizori de servicii într-o continuă schimbare și într-un mediu dinamic.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Conectare la servicii
Descriere

Descriere

Conectarea unui client cu rezultat reactiv sau cu un nou diagnostic HIV la servicii înseamnă a te asigura că clientul beneficiază de evaluare, consiliere, precum și acces la tratament și îngrijire pentru infecția cu HIV.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Există conectare la servicii interne (de ex. testare de confirmare in-house, sistem de buddy, sesiuni de consiliere de follow-up, serviciu de memento pentru testul următor etc.) și conectare la servicii externe (de ex. testare de confirmare externă, îngrijire clinică pentru infecția cu HIV, alte servicii), în funcție de rezultatul testului și de nevoile clientului, exemplu:

 • Rezultat non-reactiv: Oferiți servicii de memento pentru următorul test de rutină
 • Rezultat reactiv: teste de confirmare, conectarea la asistența HIV
 • Diagnostic HIV: conectarea la asistența HIV
 • Referiri către servicii suplimentare, de ex servicii pentru dependența de alcool și droguri, servicii de sănătate mintală (a se vedea, de asemenea, secțiunea despre referire și follow-up)
 • Conectarea la resursele comunitare, de ex medici de familie BSB-friendly, grupuri comunitare și rețele sociale.

Conectarea clienților nou diagnosticați cu HIV la servicii medicale specializate este o formă specială de referire, care necesită pentru a funcționa bine planificare și construirea de relații cu clinicile.

Acordurile formale, ca de exemplu Memorandumul de înțelegere, între CBVCT-uri și furnizorul (furnizorii) de tratament HIV, pot documenta modul în care acest lucru va funcționa și va servi ca bază pentru evaluare regulată și re-negociere. Urmărirea rezultatelor referirilor este o sursă importantă de informații pentru CBVCT-uri și vă ajută să evaluați dacă sistemul de referiri funcționează. Referirile de succes sunt un indicator important în procesul de monitorizare și evaluare.

 

Adaptare

Adaptare

Follow-up-ul trebuie să fie adaptat la capacitatea CBVCT-ului și preferințele clientului. În cazul în care există, de exemplu, un serviciu de memento pentru următorul test, clientul trebuie să fie de acord cu acesta. Orice astfel de proces trebuie să ia în considerare legile și reglementările naționale de protecție a datelor.

Testarea de confirmare poate fi parte a sistemului de referire la servicii clinice sau poate fi efectuată in-house. De exemplu, Barcelona Checkpoint utilizează testarea PCR (încărcătura virală) ca test de confirmare, care se poate face in-house în aceeași zi (testul durează aproximativ 90 minute). Aceasta micșorează stresul de a trebui să mergi în altă parte și de a trebui să aștepți o săptămână pentru un rezultat.

În funcție de existența la nivel local a serviciilor specializate de îngrijire HIV, CBVCT-ul poate lucra îndeaproape cu un anumit furnizor pentru a se asigura că serviciile lor sunt adecvate cultural și accesibile grupului țintă sau chiar să ofere servicii de tratament la CBVCT. Se poate ca asistenți medicali din cadrul centrului de tratament să lucreze și în cadrul CBVCT-ului, oferind astfel o conexiune personală directă la serviciile clinice.

O altă posibilitate este de a arăta clienților cu rezultate reactive o fotografie a personalului de la centrul de tratament (de exemplu, „Aceasta este persoana care va avea grijă de tine la clinica HIV. Poți spune „Sunt aici pentru a vorbi cu asistenta xxx atunci când ajungi.”) și să le dați o carte de vizită pe care o pot lua cu ei la prima lor programare.

Unele CBVCT-uri oferă servicii turiștilor, unele nu. Pe de o parte, finanțarea poate fi limitată la localnici (în special în zonle cu venituri mici) și pot fi probleme în ceea ce privește conectarea la servicii. Pe de altă parte, există dovezi că BSB călătoresc mult prin Europa pentru sex, iar personalul Checkpoint-ului, fiind parte dintr-o rețea europeană de CBVCT-uri, poate oferi o bună conexiune la servicii din alte țări.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebarea șase din Tabelele de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în mod special pe conectarea la servicii. Reflectarea asupra și îmbunătățirea follow-up-ului și a referirii către servicii se pot face ca parte a îmbunătățirii calității structurate (mai multe intrumente sunt disponibilie pe www.quality-action.eu), de exemplu prin realizarea unei întâlniri de echipă special pe această temă în fiecare an sau cel puțin o dată la doi ani. Este cel mai bine ca tot personalul relevant să participe (voluntari/ consilieri plătiți, formatori, manageri, evaluatori, experți invitați) și dacă există feedback de la clienți (rezultatele evaluării), acesta va fi folosit ca bază a discuției (utilizați, de exemplu, „Evaluarea rapidă“ sau „Focus Group“ din toolkitul PQD, ambele disponibile, inclusiv instrucțiuni pas cu pas pe www.quality-action.eu). Acest tip de discuție reflectivă poate duce la adaptarea follow-up-ului și a conectării la servicii.

Calitatea generală a serviciului, din perspectiva clienților, nu depinde numai de calitatea CBVCT-ului și a mecanismului său de referire, ci și de calitatea serviciilor către care se fac referiri. Acest lucru poate fi abordat numai ca parte a unui proces larg de îmbunătățire a calității sau de planificare, cu participarea tuturor furnizorilor de servicii relevante care răspund nevoilor unui anumit grup țintă.

Shift (disponibil pe www.quality-action.eu) este un instrument cuprinzător de evaluare și îmbunătățire a răspunsului global la HIV într-o anumită regiune sau țară, inclusiv conectarea la testare și la servicii. Abordarea sistemelor utilizată de proiectul W3 din Melbourne, Australia (disponibil pe www.w3project.org.au) oferă o altă opțiune pentru a dezvolta calitatea serviciilor oferite în centre, mai ales în cazul celor în care programe individuale – în special cele bazate pe abordarea peer – interacționează cu alți furnizori de servicii într-o continuă schimbare și într-un mediu dinamic.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Personal de sprijin
Descriere

Descriere

Persoanele de sprijin, de ex. peer, voluntari sau angajați, oferă sprijin individual unui client pentru o perioadă limitată și pentru o nevoie anume.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Persoanele de sprijin înțeleg modul în care factori ca sexualitatea, genul, migrația, diversitatea culturală și lingvistică, vârsta și handicapul pot crește vulnerabilitatea și oferă sprijin adaptat în mod individual, în special pentru clienții nou diagnosticați cu HIV.

De cele mai multe ori, peerii ocupă acest rol ca parte a sistemului buddy. Acest lucru înseamnă că clientul se aliaza cu o persoană de sprijin cu care are carcateristici în comun (de ex. statusul HIV, sexualitatea, limba, vârstă etc.) pentru a permite construirea rapidă a unui raport încredere, și care are suficientă experiență pentru a oferi îndrumarea clientului.

Sprijinul individual poate include:

 • Ascultarea preocupărilor clientului
 • Oferirea de exemple din istoricul personal și din experiență pentru a rupe izolarea și a crește încrederea
 • Acordarea de asistență practică, de ex. găsirea de servicii, completarea formularelor
 • Însoțirea clientului la programări
 • Reamintește clientului despre scopuri personale ale acestuia, decizii, programări
 • Îl întreabă pe client despre experiențele sale (de ex. dezvăluirea statusului altor persoane, programări medicale).

Persoanele de sprijin completează rolul celui care efectuează testarea și consilierea acolo unde un sprijin suplimentar asigură atingerea obiectivelor generale ale continuumului de îngrijire, în special conectarea la servicii și menținerea în tratament sau testarea follow-up pentru cei care s-au expus riscului.

 

Adaptare

Adaptare

Furnizarea de sprijin individual clienților vulnerabili este o activitate suplimentară. Nu toate CBVCT-urile au capacitatea de a instrui și de a aloca persoane de sprijin clienților vulnerabili. În cazul în care un client are nevoie de sprijin suplimentar, o altă organizație sau serviciu – nu neapărat unul specific HIV – poate fi, de asemenea, capabil să ajute. O combinație între referire și sprijin individual poate fi potrivită pentru a răspunde nevoii clientului.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

 • Folosind același grup de voluntari pentru a efectua testele și pentru a oferi sprijin individual atunci când este necesar.
 • Discutați posibilitatea referirii către alte servicii comunitare adecvate sau către prestatorii de servicii sociale pentru a oferi sprijin persoanelor cu anumite vulnerabilități, de exemplu, în ceea ce privește sexualitatea, migrația, limba, vârsta etc.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Metoda „Registrul de sugestii și reclamații“ din PQD (Participatory Quality Development, instrucțiuni pas-cu-pas disponibile pe www.quality-action.eu) poate fi folosită pentru a colecta și analiza informații cu privire la nevoile de sprijin ale clienților.

Reflectarea la sprijinul individual se poate face ca parte din procesul de îmbunătățire structurată a calității, de exemplu prin realizarea unei întâlniri de echipă special pe această temă în fiecare an sau cel puțin o dată la doi ani. Ideal este să participe tot personalul relevant (voluntari/ consilieri plătiți, formatori, manageri, evaluatori, experți invitați) și dacă există feedback de la clienți (rezultatele evaluării), acesta va fi folosit ca bază a discuției.

Instrumente comprehensive de îmbunătățire a calității privind prevenirea și promovarea sănătății, cum sunt Succeed și QIP, ambele disponibile pe www.quality-action.eu, conțin secțiuni privind evaluarea nevoilor și a resurselor disponibile pentru a răspunde nevoilor identificate.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Date privind conectarea la servicii
Descriere

Descriere

Persoanele de sprijin, de ex. peer, voluntari sau angajați, oferă sprijin individual unui client pentru o perioadă limitată și pentru o nevoie anume.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Deși nu este întotdeauna simplu pentru un CBVCT, ca serviciu de referire, să obțină feedback cu privire la succesul eforturilor sale de a conecta clienții la îngrijire HIV specializată, obținerea acestor date este esențială pentru succesul monitorizării. Unul dintre indicatorii globali de bază ai rețelei COBATEST este „Proporția de clienți cu test HIV pozitiv în cadrul centrului CBVCT care au fost conectați la servicii de sănătăte.“

Includerea, în acordurile cu serviciile clinice, de proceduri despre modul în care aceste date sunt furnizate înapoi CBVCT-ului (de exemplu, un memorandum de înțelegere) poate ajuta la monitorizarea acestui indicator.

Indicatorii specifici sugerați de COBATEST sunt:

 • Luarea în asistență medicală sau în urmărire de către un specialist HIV sau într-o unitate HIV, în termen de trei luni de la diagnosticul HIV în cadrul serviciului CBVCT
 • Conectarea a fost facilitată de serviciul CBVCT.

 

Adaptare

Adaptare

Procedura exactă de colectare a acestor date trebuie adaptată factoriilor locali, cum ar fi:

 • Sistemele de identificatori unici ale CBVCT-ului și ale clinicilor (în scopul de a păstra confidențialitatea informațiilor personale ale clientului)
 • Cine monitorizează conectarea la asistență, serviciile clinice, serviciile de testare sau ambele
 • Cerințe regionale sau naționale de raportare a datelor.

Pentru a demonstra succesul conectării la servicii și pentru a identifica lacunele, este important să se găsească o modalitate de monitorizare a conectării la servicii pentru clienții diagnosticați în cadrul CBVCT-ului, în cadrul sistemelor de colectare a datelor existente.

Datele pot fi colectate de la laboratoare și spitale prin verificarea listelor de identificatori unici la intervale regulate (adresarea întrebării „câți din această listă de coduri unice au ajuns în cadrul serviciilor dumneavoastră în această perioadă?“). Nu este necesar să se utilizeze niciun nume, protejând astfel confidențialitatea.

În cazul în care reglementările privind confidențialitatea și consimțământul informat al clientului permit acest lucru, se poate verifica direct cu personalul centrului de tratament dacă un anumit client a fost conectat la serviciile de îngrijire cu succes sau, dacă este necesar, se poate lua legătura cu clientul. Este permis să cereți clienților să accepte acest tip de sprijin de tip follow-up după un test reactiv.

Download: AIDES Linkage to care data form

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Reflectarea asupra modului cum sunt colectate, analizate și raportate datele despre conectarea la servicii se poate face ca parte a îmbunătățirii calității structurate (instrumente disponibile pe www.quality-action.eu), de exemplu prin realizarea unei întâlniri de echipă special pe această temă în fiecare an sau cel puțin o dată la doi ani. Ideal este să participe tot personalul relevant (voluntari/ consilieri plătiți, formatori, manageri, evaluatori, experți invitați) și, dacă există feedback de la parteneri externi (servicii clinice), acesta va fi folosit ca bază a discuției. Discuțiile de reflectare pot duce la adaptarea follow-up-ului și a conectării la servicii.

Shift (disponibil pe www.qualit-action.eu) este un instrument cuprinzător de evaluare și îmbunătățire a răspunsului global la HIV într-o anumită regiune sau țară, inclusiv a conectării la testare și la servicii. Abordarea sistemelor utilizate de proiectul W3 din Melbourne, Australia (disponibil pe www.w3project.org.au) oferă o altă opțiune pentru a dezvolta calitatea serviciilor ofertie în centre, mai ales în cazul celor în care programe individuale – în special cele bazate pe abordarea peer – interacționează cu alți furnizori de servicii într-o continuă schimbare și într-un mediu dinamic.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Printați Lista de Verificare

Plan de acțiune

Consiliere şi conectare la servicii
Conectarea la servicii
ItemCe se va face?Cine o va face?Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Printați Planul de Acțiune