Îmbunătățirea calității și inovare

Îmbunătățirea calității

Please visit the english page on innovation for an updated version

Îmbunătățirea calității este diferită de și completează monitorizarea și evaluarea. Îmbunătățire structurată a calității înseamnă reflectarea asupra tuturor fazelor și aspectelor unui proiect sau ale unei intervenții, cu scopul de a identifica părțile ce trebuie îmbunătățite. Datele de la monitorizare și evaluare și rezultatele pot juca un rol important în procesul de îmbunătățire a calității.

Îmbunătățirea calității identifică în mod formal, implementează și evaluează strategiile pentru a maximiza potențialul unei activități, inclusiv creșterea capacității ei de a îndeplini și depăși standardele de calitate. Poate fi folosită în orice etapă a unei activități și urmărește întotdeauna îmbunătățirea, indiferent care este punctul de plecare.

Aceasta poate include asigurarea calității, care monitorizează în mod formal dacă calitatea serviciilor și a activităților respectă standardele (acolo unde există), revizuirea, identificarea problemelor și măsurile corective. Procesele de asigurare a calității sunt potrivite în special pentru componentele standardizate și de rutină, cum ar fi procedurile medicale și clinice.

Eficiența poate fi maximizată punând accentul nu doar pe „a face lucrurile corecte“, ci pe „a face corect lucrurile corecte“. Aceasta are ca scop garantarea faptului că deciziile cu privire la ce să facem și ce metode să utilizăm se bazează pe cele mai bune dovezi disponibile, cunoștințe și experiență, și că activitățile alese sunt planificate, puse în aplicare, monitorizate și evaluate pentru a maximiza potențialul acestora.

Îmbunătățirea calității scoate în evidență ceea ce deja faceți bine, crescând motivația și moralul. Încurajează echipele să reflecteze asupra CBVCT-ului în ansamblul său și folosește participarea stakeholderilor pentru a identifica domeniile de îmbunătățire și inovare și le sparge în pași concreți și practici.

Utilizarea instrumentelor structurate de îmbunătățire a calității într-un mediu sigur, care permite auto-reflecție, și cu participarea tuturor părților interesate relevante pentru a crește diversitatea de perspective, poate genera perspective neașteptate și îmbunătățiri inovatoare, creative.

Iată câteva întrebări cheie pentru a începe îmbunătățirea structurată a calității:

 • Există criterii sau standarde de calitate disponibile pentru munca dvs?
 • Există exemple de bune practici?
 • Avem nevoie de un instrument care să ne ajute să reflectăm asupra muncii noastre?
 • Avem nevoie de asistență tehnică pentru a introduce practici de îmbunătățire a calității?

Instrumente structurate de îmbunătățire a calității sub formă de chestionare și ghiduri de facilitare, inclusiv un ghid de selecție a instrumentelor și resurse de învățare online sunt disponibile pe www.qualityaction.eu. Cel mai bine este să începeți simplu, de exemplu utilizați o secțiune a unuia dintre instrumente într-o întâlnire de echipă, creând un spațiu pentru auto-reflecție, fără teama de vinovăție sau umilire, unde toate părerile și ideile sunt respectate. Dacă oamenii au o experiență pozitivă de îmbunătățire a calității și experimentează beneficiile pentru propria lor activitate, sunt mai dispuși să dorească să lucreze mai mult cu acest instrument și să îl folosească în întregime data viitoare.

Puteți găsi, de asemenea, o bază de date cu motor de căutare de studii de caz scrise de echipe care au făcut acest lucru, inclusiv CBVCT-uri, pe www.qualityaction.eu. O rețea europeană de formatori și facilitatori, care au experiență în îmbunătățirea calității și utilizarea instrumentelor, poate oferi asistență tehnică și consultanță pentru a face mai ușor procedeul de îmbunătățire a calității.

Inovare și extindere

Întrebarea treisprezece din Tabelele de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează în special pe dezvoltarea capacităților suplimentare și pe integrarea noilor instrumente de prevenire.

Activitățile structurate de îmbunătățire a calității – sau orice practici reflective – au ca rezultat nu doar măsuri practice de îmbunătățire a activităților, dar de multe ori acestea identifică bariere ce nu țin de CBVCT și care devin, prin urmare, probleme de advocacy (a se vedea secțiunea Advocacy).

În cazul în care o serie de perspective sunt incluse, este probabil să descoperiți că există nevoi la care nu se răspunde și lacune în furnizarea de servicii pe care CBVCT-ul le-ar putea rezolva prin extinderea domeniului de activitate dincolo de serviciile de bază de testare HIV și consiliere, informare și referire.

Extinderea activităților

CBVCT-urile pot lua în considerare extinderea activităților în domeniile:

 • Acoperire (de ex. prin adăugarea serviciilor de outreach sau țintirea unor noi subcategorii)
 • Accesibilitate (de ex. prin modificarea sau extinderea programului de lucru)
 • Teste suplimentare (de ex. prin oferirea de testare pentru ITS)
 • Reducerea riscurilor/ prevenire pentru utilizatorii de chemsex (grupuri de discuții, grupuri de recuperare de tip drop-in, consiliere individuală, referire, schimb de seringi)
 • Servicii medicale suplimentare (de ex. prin asigurarea unui serviciu medical general, BSB-friendly)
 • Servicii psihosociale suplimentare (de ex. prin oferirea de consiliere, grupuri de lucru, mentoring etc.)
 • Rețele (de ex. prin conectarea la inițiative comunitare LGBTQI*)

Profilaxia Pre-expunere (PrEP)

PrEP, utilizarea regulată sau intermitentă de medicamente antiretrovirale de către persoanele HIV negative pentru a preveni infectarea cu HIV, devine o piatră de temelie în prevenirea HIV, în special pentru grupurile vulnerabile cu risc ridicat de infectare cu HIV. Franța deja oferă PrEP tuturor celor care au nevoie.

Discuții despre dacă, cum și unde să oferi PrEP sunt în desfășurare în multe alte țări europene și există argumente puternice de ce CBVCT-urile, ca servicii comunitare pentru BSB, sunt un loc potrivit, ce poate juca un rol central în asigurarea accesului la PrEP. Checkpoint Barcelona a formulat aceste motive:

De ce un centru comunitar pentru distribuirea PrEP?

 • Persoanele care sunt HIV negativ nu sunt obișnuite să mearga la spital
 • Este mai ușor de vorbit cu peers despre sexualitate, (ne)folosirea prezervativelor, percepția asupra riscului și reducerea riscului
 • 10 ani de experiență de testare rapidă HIV și conectare la servicii
 • Promovarea testării regulate pentru persoanele cu cel mai mare risc (de 4 ori/ an)
 • Noile tehnologii și rezultate rapide pentru testarea încărcăturii virale
 • Screening-ITS (sifilis, NG, CT, HCV) deja implementat
 • Colaborare de lungă durată cu clinici și medici din domeniul HIV
 • Experiență în pregătirea pacientului pentru tratament și probleme de aderență
 • Outreach comunitar, conștientizare și informații despre PrEP.

(Sursă: Checkpointbcn)

Auto-prelevare și auto-testare

Auto-prelevarea de probe și autotestarea sunt disponibile în mai multe țări europene. În unele țări, acestea reprezintă un element crucial pentru creșterea ratelor de testare în rândul MSM. Vă rugăm să citiți recomandările Pachetului de lucru 9.1 de la Euro HIV EDAT pentru mai multe informații.

Recomandările pot fi găsite aici: Recomandări privind autotestarea și auto-prelevarea de probe (english)

Testarea HIV / SIDA a fost o intervenție pilot pentru a evalua acceptabilitatea și fezabilitatea unei intervenții de sensibilizare HIV în rândul MSM și a migranților și a fost implementată comunicarea online a rezultatelor testelor în 6 țări europene (Belgia, Spania, Portugalia, Danemarca, România și Slovenia ). S-au dezvoltat două site-uri web la rezultatele testelor de livrare și couselling post test (www.swab2know.eu și www.lapruebaencasa.com). Au fost traduse în limbile țărilor participante. A fost elaborat un manual de implementare a unei strategii integrate pentru testarea HIV utilizând tehnici CBVCT, outreach și web. Este disponibil la adresa: Swab2know: Manual pentru dezvoltarea și implementarea unei abordări de testare HIV utilizând strategiile de mobilizare și de găzduire la domiciliu și comunicarea online a rezultatelor testelor HIV.

Resurse Suplimentare

Orice extindere inovatoare a domeniului de activitatea a CBVCT-ului poate necesita resurse suplimentare, care, la rândul lor, pot depinde de prezentarea unui bun argument pentru o finanțare suplimentară, susținută de dovezi locale.

Buna documentare a proceselor participative și utilizarea datelor oferite de activitățile de monitorizare și evaluare pot genera dovezi bazate pe practică și coroborate. Acestea pot oferi evidențe epidemiologice generale și sociale cu privire la nevoile holistice de sănătate ale BSB, relevante la nivel local.