Mediu Checkpoint

Cadrul legal și de reglementare

Legile și regulamentele naționale, precum și standardele și codurile de conduită ale profesiilor reglementate guvernează serviciile de sănătate și sociale. CBVCT se poate regăsi sub una sau mai multe dintre acestea.

Această listă de verificare conține întrebări cu privire la principalele aspecte juridice ale operării unui CBVCT.

Deoarece cadrele juridice și de reglementare diferă de la o țară la alta, este important să se afle exact ceea ce se aplică situației dumneavoastră. Dacă nu sunteți siguri, v-ar putea fi de ajutor consilieri juridice de specialitate.

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Autorizare pentru testare
Descriere

Descriere

Legislația națională reglementează utilizarea dispozitivelor medicale și de diagnostic, inclusiv testele HIV. Poate fi necesară o autorizație formală pentru efectuarea acestor tipuri de teste. CBVCT-urile ce oferă testare folosind tehnologii menite să maximizeze prezența BSB la testare sunt, prin urmare, adesea nevoite să opereze în zona „gri” a legii.

 

Îndrumări

Îndrumări

Un avantaj cheie al serviciilor CBVCT care vizează BSB este capacitatea acestora de a oferi un rezultat mai mult sau mai puțin imediat, chiar dacă uneori acestea necesită o testare de confirmare în cazul rezultatelor reactive. Acest lucru înseamnă că majoritatea CBVCT-urilor oferă o formă de testare HIV rapidă, care utilizează salivă sau sânge capilar.

Legile și regulamentele pot interzice oricărei persoane care nu este cadru medical să efectueze astfel de teste și să interpreteze rezultatele acestora. Autoritățile naționale de sănătate furnizează informații cu privire la tipul de teste aprobate pentru utilizare și în ce condiții se poate face testarea.

Ghidul COBATEST ‘Guide to doing it better’ (capitolul 3.4) oferă informații detaliate cu privire la opțiunile și criteriile de testare, pentru selectarea acestora: fiabilitate, disponibilitate, acceptabilitate, timpul necesar pentru a obține un rezultat, preț etc.

Este important să ne amintim că tehnologia de testare evoluează și, regulat, noi opțiuni devin disponibile. Site-urile Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)  și OMS oferă Instrucțiuni și recomandări. Orice nou test trebuie să fie, de asemenea, aprobat la nivel național înainte de a putea fi utilizat la de un CBVCT.

 

Adaptare

Adaptare

Atunci când noile tehnologii de testare devin disponibile pe piața mondială, sunt necesare reglementări și aprobări naționale înainte ca un test medical să poată fi utilizat în mod legal. În plus, reglementările naționale pot impune restricții cu privire la condițiile de testare și tipul de personal autorizat să administreze fiecare tehnologie de testare.

Unele inițiative CBVCT au început testarea cu ajutorul personalului propriu non-medical și al voluntarilor, în multe cazuri peer BSB, având sprijinul unor parteneri, cum ar fi spitale si laboratoare, sau sub forma unor proiecte-pilot, demonstrative sau de cercetare. Creând un precedent, aceștia s-au folosit de succesele lor în depistarea infecției HIV și conectarea pacienților la servicii, pentru obținerea unor scutiri oficiale sau modificări permanente ale regulilor.

Informarea clienților și obținerea consimțământului acestora poate ajuta la obținerea unei autorizații de a efectua teste într-un cadru comunitar, de exemplu „Sunt de acord să efectuez testele, știind că persoana care efectuează testul HIV (sifilis, hepatită) nu este un profesionist din domeniul medical, dar este format în efectuarea testului și interpretarea rezultatului.”

În plus, este important să se cunoască preferințele grupului țintă, pentru a alege tehnologia de testare care va maximiza accesul și revenirea la testarea HIV. Studiile au relevat diferite preferințe locale, de exemplu în ceea ce privește testarea cu salivă sau cu probe de sânge.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Dacă nu aveți date cu privire la nevoile și preferințele grupului țintă, este important să le investigați într-un mod structurat, pentru a baza selecția tehnologiei de testare pe informații fiabile și a o putea evalua și îmbunătăți suplimentar în viitor.

Selectarea tehnologiei de testare influențează direct modul în care clienții experimentează serviciul CBVCT; aceasta determină, de exemplu, modul în care se obține proba, intervalul cât clienții trebuie să aștepte rezultatele și locațiile în care poate fi efectuat testul, inclusiv servicii mobile.

Pentru a obține date privind nevoile beneficiarilor, pentru selecția inițială a tehnologiei de testare sau pentru a o îmbunătăți mai târziu, instrumentul PQD (Participatory Quality Development) disponibil pe www.quality-action.eu oferă o gamă variată de metodologii ușor de utilizat, cum ar fi Evaluarea Rapidă sau Focus Grup, inclusiv instrucțiuni pas-cu-pas.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 

 

Respectarea legislației muncii
Descriere

Descriere

În funcție de reglementările și condițiile locale, CBVCT-urile pot angaja personal medical, precum și lucrători sociali, consilieri și lucrători de birou. Legile naționale în domeniul muncii pot specifica modul în care se poate contracta personalul, orele de lucru și remunerarea acestora. Pot exista, de asemenea, legi naționale care reglementează activitatea de voluntariat.

 

Îndrumări

Îndrumări

În general, checkpoint-urile BSB, ca tip de serviciu CBVCT, își propun să funcționeze cu personal BSB sau cu angajați cât mai aproape posibil de comunitatea BSB (adesea numiți „peer”, a se vedea, de asemenea, ghidul COBATEST ‘Guide to doing it better’, Capitolul 3.3).

În cazul în care se cere ca centrul CBVCT să funcționeze cu profesioniști din domeniul sănătății, oferirea de joburi atractive pentru aceștia poate fi dificilă, mai ales în cazul în care centrul funcționează pentru început la o scară mică, ce nu oferă posibilitatea unui program de lucru cu normă întreagă.

 

Adaptare

Adaptare

Pentru unele grupuri profesionale, pot exista și alte opțiuni decât să fie angajați în mod direct de către organizația dumneavoastră. De exemplu, medicii și asistentele medicale angajați de alte instituții, cum ar fi spitale, clinici de sănătate sexuală sau autorități de sănătate publică, pot furniza servicii la CBVCT printr-un acord cu organizația gazdă.

Asistenții sociali, consilierii și psihologii pot, de asemenea, activa în cadrul CBVCT-ului fără a fi angajați permanenți, pe baza unor contract punctuale sau ca voluntari.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • Identificarea pozițiilor ce pot fi acoperite de către voluntari
  • Personalul de specialitate în comun cu alte organizații.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumentele de îmbunătățire a calității, care să includă secțiuni privind abilitățile necesare atingerii obiectivelor, pot îmbunătăți legătura dintre cerințele necesare gestionării unui CBVCT și structura de personal și fișele de post utilizate.

Instrumentele Succeed, QIP (Quality in Prevention, ambele disponibile pe www.quality-action.eu), EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion, www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf) și Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) conțin de asemenea secțiuni referitoare la resursele umane, care pot fi folosite pentru a îmbunătăți acest aspect al organizării și activităților CBVCT-ului.

 

 

Respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal
Descriere

Descriere

Legile privind protecția datelor reglementează colectarea, prelucrarea, păstrarea, utilizarea și circulația datelor persoanelor.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Datele cu caracter personal joacă un rol în toate serviciile de sănătate, inclusiv CBVCT. Este important să se verifice legile și reglementările locale aplicabile pentru a vă asigura că CBVCT-ul le respectă în toate activitățile sale.

Comisia Europeană a publicat un nou regulament și o directivă privind protecția datelor, pe care statele membre trebuie să o integreze în legislația lor națională până la 6 mai 2018. Această lege UE înseamnă că organizațiile pot colecta și gestiona informațiile cu caracter personal în mod legal numai în condiții stricte și pentru un scop legitim, trebuie să le protejeze împotriva abuzurilor și să respecte drepturile proprietarilor acestora (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm).

În plus, cele mai multe CBVCT-uri promovează servicii „anonime” și / sau „confidențiale”. Anonim înseamnă că un client trebuie să dezvăluie detalii personale pentru a se testa (de exemplu, prin utilizarea unui cod aleator). Confidențial înseamnă că orice detalii personale pe care clienții le dezvăluie nu sunt transmise sau accesibile unor terțe părți (de exemplu, prin stocarea informațiilor personale separat de codul utilizat pentru procesul de testare). Vă rugăm să consultați secțiunea de consiliere pentru detalii suplimentare.

 

Adaptare

Adaptare

Pentru a respecta legile naționale privind protecția datelor, ar putea fi necesar ca CBVCT-urile să își adapteze operațiunile, procesele specifice sau formularele.

Acest lucru poate însemna, printre altele:

  • Verificarea tipului de date cu caracter personal pe care CBVCT-ul le colectează de la indivizi (personal și voluntari, precum și clienți), ca parte a operațiunilor sale normale
  • Modificarea modului în care sunt adresate și formulate întrebările
  • Asigurarea faptului că acordul este dat în conformitate cu legea
  • Verificarea modului în care datele sunt stocate, prelucrate și transmise (de exemplu, atunci când se fac programările, evaluarea riscului, referiri sau cercetare)
  • Asigurarea faptului că sistemele informatice sunt suficient de bine protejate împotriva accesului neautorizat.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Verificarea posibilelor modificări ale legilor și reglementărilor de protecție a datelor, ca parte a activităților constante de îmbunătățire a calității, ajută la garantarea faptului că toate procesele care implică date cu caracter personal sunt modificate pentru a le reflecta.

ONG-urile umbrelă pot oferi actualizări juridice, ca parte a serviciilor pe care le oferă membrilor. Dacă nu se aplică, este important să se investigheze orice legi noi sau reglementări care ar putea avea un impact asupra CBVCT, inclusiv cele privind protecția datelor.

 

 

Standarde profesionale
Descriere

Descriere

Standardele profesionale sunt proceduri de lucru și coduri de conduită ce sunt descrise și acceptate de către asociațiile profesionale. Pentru a deveni și rămâne un membru înregistrat, lucrătorul este de așteptat să adere la standardele profesiei sale. Acest lucru poate include reînnoirea regulată a statutului de membru și formare continuă.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Multe dintre profesiile care furnizează servicii în cadrul CBVCT – cum ar fi medici, asistente medicale, psihologi, asistenți sociali și consilieri – se supun unor standarde profesionale. În funcție de reglementările locale, aceștia trebuie să fie înscriși în cadrul unor colegii sau asociații profesionale pentru a li se permite să își exercite profesia.

Standardele profesionale variază de la țară la țară, dar există organizații profesionale internaționale care oferă principii generale și exemple de coduri naționale de etică (de exemplu, Federația Internațională a Asistenților Sociali: www.ifsw.org).

 

Adaptare

Adaptare

Poate fi de ajutor pentru clienți ca aceștia să aibă acces la standardele profesionale care prezintă modul în care trebuie să fie tratați, de exemplu, în ceea ce privește confidențialitatea.

CBVCT-urile pot, de exemplu, să afișeze o copie a „Codului de conduită” al asistentelor medicale sau al consilierilor în zona de așteptare sau camera de consiliere, sau să dezvolte un cod de conduită specific pentru tot personalul și voluntarii centrului și să îl afișeze pe acesta.

Exemplu:

„Instituțiile trebuie să stabilească un cod etic de conduită pentru serviciile lor de testare HIV, care trebuie să fie citit și înțeles de toți furnizorii de testare. Acest cod de conduită trebuie să specifice clar faptul că furnizorii de testare HIV nu trebuie să utilizeze sau să fie sub influența alcoolului sau a drogurilor în timpul serviciului; să întrețina raporturi sexuale cu clienții; să primeasca bani de la clienți; sau să se angajeze în alt comportament inadecvat cu clienții. Instituțiile trebuie să stabilească și să aplice aceste limite pentru a proteja personalul și clienții, precum și pentru a se asigura că clienții primesc servicii de testare HIV de înaltă calitate.”

Implementarea testării HIV în locații non-medicale

Un ghid pentru furnizorii de testare HIV

US CDC, Centre for HIV, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention

http://www.cdc.gov/hiv/testing/nonclinical/

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Asociațiile profesionale cel mai probabil vor efectua propriile lor evaluari și vor aplica procese de îmbunătățire a standardelor profesionale oficiale. Cu toate acestea, în cazul în care s-a dezvoltat un cod de conduită propriu sau un document similar pentru a stabili un anumit standard în cadrul CBVCT-ului dvs., este important ca acesta să se revizuiască periodic, implicând actorii cheie, inclusiv grupul țintă, personalul și voluntarii.

Instrumentul PQD (Participatory Quality Development) disponibil pe www.quality-action.eu oferă instrucțiuni pas cu pas pentru o serie de metode de creștere a implicării.

 

 

Responsabilitate și răspundere profesională
Descriere

Descriere

Legea poate solicita în mod explicit repartizarea responsabilității pentru CBVCT și pentru anumite funcții. Reglementările pot desemna anumite profesii sau funcții din cadrul unei organizații ca fiind răspunzătoare pentru orice plângeri formulate împotriva CBVCT-ului.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Repartizarea responsabilității pentru anumite sarcini către unii membri ai echipei (fie ei angajați sau colaboratori) ușurează procesul de management și ajută clienții să înțeleagă cu cine pot vorbi când au o nevoie anume.

CBVCT-urile folosesc organigrame care alocă responsabilități. Ajută dacă acestea sunt strâns legate de diagrama operațiilor CBVCT. Sarcinile individuale de serviciu și fișele postului completează diagrama logică, apoi ajută la recrutare, formare și supervizare.

Exemplu:

Organigrama Checkpoint Atena (HCDCP = Hellenic Centre for Disease Control and Prevention; Positive Voice = Seropositive Association of Greece, fondată în 2009 pentru combaterea răspândirii HIV și pentru a reduce impactul social și economic al acestuia în Grecia)

 

 

Adaptare

Adaptare

Responsabilitățile și îndatoririle pot fi adaptate la modul (modurile) în care funcționează CBVCT (de exemplu, ca checkpoint permanent, ca checkpoint temporar, cu sau fără unități mobile sau alte activități de outreach) și la cerințele legale. Responsabilitățile diferitelor profesii și poziții variază la nivel local. Organigrama va varia, de asemenea, în funcție de rolurile pe care voluntarii le preiau în cadrul operațiunilor.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Revizuirea diagramelor operaționale și a sarcinilor individuale în mod regulat este parte a îmbunătățirii calității. Implicarea echipei și a membrilor personalului va spori ideile creative pentru îmbunătățirea eficienței și relației cu clienții.

Unele CBVCT-uri au mulți oameni implicați, personal plătit și voluntari, unii permanenți, alții temporari, ceea ce înseamnă că este dificil de planificat întâlniri la care să poată participa toți. Mai multe focus grupuri scurte sau un studiu de evaluare rapidă poate ajuta la identificarea modalităților de îmbunătățire a structurii organizatorice. Instrumentul Participatory Quality Development (PQD) (disponibil pe www.quality-action.eu) are instrucțiuni pas cu pas de utilizare a acestor metode pentru a spori participarea părților interesate la îmbunătățirea calității.

 

 

Asigurare
Descriere

Descriere

Administrarea unui CBVCT prezintă și riscuri, iar legislația locală poate prevedea existența unei asigurări minime. Pe lânga asigurarea care acoperă clădirea și infrastructura, aceasta trebuie să acopere și răspunderea juridică pentru organizație în ansamblul său și, de asemenea, pentru fiecare dintre profesioniști.

 

Guidance

Guidance

Insurance requirements and providers vary greatly from country to country. It is best to get advice from an insurance specialist or from an umbrella organisation, e.g. a federation of social and/or health service NGOs.

 

Adaptare

Adaptare

Este important să se revizuiască și să se adapteze în mod regulat ceea ce acoperă asigurarea, în special atunci când activitățile se schimbă, de exemplu, prin adăugarea de servicii de outreach sau unități mobile sau prin recrutarea de voluntari.

Opțiuni pentru reducerea costurilor:

  • Investigarea de prime de asigurare reduse pentru ONG-uri
  • Investigarea posibilității de acoperire prin sistemele de asigurări guvernamentale.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Asigurare poate fi un element specific ce nu este inclus în instrumentele structurate de îmbunătățire a calității. Pentru a examina periodic cerințele de asigurare, ați putea adăuga acest subiect pe lista celor discutate în cadrul reuniunilor anuale referitoare la buget sau în ocazii similare recurente.

 

 

Printați Lista de Verificare

Acțiune

Mediu Checkpoint
Cadrul legal și de reglementare
ItemCe se va face?Cine o va face?Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați item-ul din lista precedentă
Copiați item-ul din lista precedentă
Copiați item-ul din lista precedentă
Copiați item-ul din lista precedentă
Copiați item-ul din lista precedentă
Copiați item-ul din lista precedentă
Printați Planul de Acțiune