STORITVE CENTRA ZA PROSTOVOLJNO TESTIRANJE IN SVETOVANJE V SKUPNOSTI

Materiali

CPTSS potrebuje zadostno količino potrošnega materiala, od pripomočkov za testiranje do informativnih letakov. Ta razdelek je posvečen nabavi teh materialov in odstranjevanju odpadkov.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Set za hitri test in ostali potrošni material
Opis

Opis

Set za hitri test je pripomoček za enkratno uporabo, s katerim se izvaja hitri test za hiv na vzorcu sline ali krvi. Ostali potrošni materiali lahko vključujejo še lancete in epruvete za venski odvzem krvi za klasični laboratorijski test.

 

Smernice

Smernice

Priporočamo uporabo rutinskega sistema za naročanje, hrambo in uporabo ter odstranjevanje setov za testiranje in ostalega potrebnega materiala (npr. rokavic iz lateksa).

Predloga: Obrazec za pregled zalog

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Sistem nadzora nad zalogami je odvisen od vrste setov za hitri test in njihovega roka uporabe, sistema nabave in kapacitete skladiščnega prostora.

Možnosti za zniževanje stroškov:

  • za naročanje materiala se dogovorite z zdravstvenimi ustanovami ali drugimi izvajalci testov in material naročate skupaj v velikih količinah,
  • s proizvajalci potrebnega materiala se dogovorite za sponzorstvo.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Sedmo vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT se osredotoča na zagotavljanje kakovosti procesa testiranja. Uporabnost in sprejemljivost seta za hitri test, cena in sistem nadzora nad zalogami so lahko del rednega izboljševanja kakovosti.

Vprašanje o zadovoljstvu s setom za hitri test in postopkom testiranja lahko vključite v vprašalnike o zadovoljstvu. Preprostost uporabe seta s stališča izvajalcev testa je lahko tema sestankov testirne ekipe ali bolj formalnih aktivnosti za izboljšanje kakovosti.

Z metodami, kot so Rapid Assessment, fokusna skupina in register povpraševanja in dvomov (ang. Enquiries and Concerns Register), ki jih najdete v PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development), lahko zbirate mnenja uporabnikov, z metodo, kot je Guided Working Group, pa si pomagate pri delu z zaposlenimi in prostovoljci. Za dostop do tega orodja in navodil za uporabo pojdite na www.quality-action.eu.

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Preprečevanje okužb in odstranjevanje odpadkov
Opis

Opis

Omejevanje širjenja okužb pomeni preprečevanje okužb v okviru zdravstvenih ustanov. Vključuje skrb za higieno rok, čiščenje, dezinfekcijo, sterilizacijo in odstranjevanje odpadkov.

 

Smernice

Smernice

Pri izvajanju invazivnih zdravstvenih posegov, kot je odvzem krvi, je treba upoštevati splošne previdnostne ukrepe za preprečevanje okužb in higieno Svetovne zdravstvene organizacije. Ker so seti za hitre teste namenjeni enkratni uporabi, upoštevanje teh ukrepov ni zahtevno, a jih morajo kljub temu dosledno upoštevati vsi člani testirne ekipe.

Ukrepe lahko povzamete v obliki preprostih in razumljivih navodil z opisom umivanja rok, postopkov in pogostosti čiščenja, čistil in sredstev za razkuževanje.

Predloga: Načrt preprečevanja širjenja okužb

Igle in biološki odpadki zdravstvenih postopkov, npr. odvzema krvi, je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Uporabljate lahko usluge podjetij, specializiranih za odstranjevanje odpadkov, ki vam bodo priskrbela posebne posode za odpadke, poskrbela za odvoz igel in bioloških odpadkov ter jih uničila v skladu z zakonodajo.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Splošni previdnostni ukrepi so bistveni, poleg teh pa je treba upoštevati specifične lokalne predpise o preprečevanju širjenja okužb in čiščenju prostorov, v katerih se opravljajo postopki, kot je testiranje za hiv.

Postopki v CPTSS morajo biti skladni z veljavnimi predpisi, tudi pri izvajanju testov na terenu in v mobilnih testirnih enotah.

Možnosti za zniževanje stroškov:

  • organiziranje skupnega odstranjevanja odpadkov s partnerskimi organizacijami, npr. bolnišnicami in klinikami,
  • uporaba setov za testiranje, ki jih ni treba odstranjevati v skladu s posebnimi postopki odstranjevanja odpadkov.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Dokument Svetovne zdravstvene organizacije o splošnih previdnostnih ukrepih (http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/) je lahko v pomoč pri preverjanju izvajanja postopkov za preprečevanje širjenja okužb in odstranjevanje odpadkov in ga lahko uporabljate kot del rednih dejavnosti za izboljševanje kakovosti.

Sedmo vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT se osredotoča tudi na zagotavljanje kakovosti procesa testiranja.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Kondomi
Opis

Opis

Kondomi in lubrikanti so bistven pripomočki za varnejši seks med MSM. Varen pribor za vbrizgavanje drog vključuje sterilne igle, brizge, sterilne zložence, sterilne vodne filtre in ostale pripomočke, ki jih uporabljajo osebe, ki si vbrizgavajo droge. Drugi pripomočki za varnejše uživanje drog, kot so slamice za snifanje ali pipe za kajenje, so odvisni od načinov uživanja drog vaših uporabnikov (npr. med kemseksom).

 

Smernice

Smernice

Distribucija brezplačnih kondomov in lubrikantov je standardna praksa vseh skupnostnih preventivnih programov za MSM. Omogočanje uporabe sterilne opreme za vbrizgavanje drog osebam, ki si vbrizgavajo droge, je osnovno načelo programov zmanjševanja škode (dopolnjeno z možnostjo dostopa do nadomestne metadonske terapije).

Dostop MSM, uporabnikov storitev CPTSS, do brezplačnih kondomov in lubrikantov je bistven za vzpodbujanje in ohranjanje varnejšega spolnega vedenja. Ker storitev CPTSS običajno ne uporablja samo ena ciljna skupina in ker si nekateri MSM tudi vbrizgavajo droge (npr. med kemseksom), razmislite tudi o možnosti, da bi vaš CPTSS ponujal sterilno opremo za vbrizgavanje drog.

Pojdite na več vsebin o preventivnih intervencijah za MSM

Pojdite na izčrpne informacije o zmanjševanju škode pri osebah, ki si vbrizgavajo droge

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Obseg storitev, ki jih ponuja CPTSS, je odvisen od lokalnih razmer, npr. od tega, katere so ciljne skupine, od lokalne zakonodaje, dostopnosti do kondomov in ostale opreme. Smiselno je določiti, katere storitve so bistvene in izvedljive, katere pa se lahko začnejo izvajati kasneje.

Možnosti za zniževanje stroškov:

  • združujte naročila materiala z drugimi izvajalci testiranja,
  • dogovori o sponzorstvu.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodji Suceed in QIP vključujeta razdelka o definiranju ciljnih skupin in o preventivnih intervencijah. Orodje PIQA se osredotoča na zmanjševanje škode in je uporabno pri zagotavljanju minimalnih standardov kakovosti storitev za zmanjševanje škode pri osebah, ki si vbrizgavajo drogo.

Z metodami, kot so hitra ocena, fokusna skupina in register povpraševanja in dvomov (ang. Enquiries and Concerns Register), ki jih najdemo v PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development), lahko zbirate mnenja tako uporabnikov kot tudi zaposlenih in prostovoljcev.

Za dostop do tega orodja in navodil za uporabo pojdite na www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Sterilni pribor za vbrizgavanje drog
Opis

Opis

Kondomi in lubrikanti so bistven pripomočki za varnejši seks med MSM. Varen pribor za vbrizgavanje drog vključuje sterilne igle, brizge, sterilne zložence, sterilne vodne filtre in ostale pripomočke, ki jih uporabljajo osebe, ki si vbrizgavajo droge. Drugi pripomočki za varnejše uživanje drog, kot so slamice za snifanje ali pipe za kajenje, so odvisni od načinov uživanja drog vaših uporabnikov (npr. med kemseksom).

 

Smernice

Smernice

Distribucija brezplačnih kondomov in lubrikantov je standardna praksa vseh skupnostnih preventivnih programov za MSM. Omogočanje uporabe sterilne opreme za vbrizgavanje drog osebam, ki si vbrizgavajo droge, je osnovno načelo programov zmanjševanja škode (dopolnjeno z možnostjo dostopa do nadomestne metadonske terapije).

Dostop MSM, uporabnikov storitev CPTSS, do brezplačnih kondomov in lubrikantov je bistven za vzpodbujanje in ohranjanje varnejšega spolnega vedenja. Ker storitev CPTSS običajno ne uporablja samo ena ciljna skupina in ker si nekateri MSM tudi vbrizgavajo droge (npr. med kemseksom), razmislite tudi o možnosti, da bi vaš CPTSS ponujal sterilno opremo za vbrizgavanje drog.

Pojdite na več vsebin o preventivnih intervencijah za MSM

Pojdite na izčrpne informacije o zmanjševanju škode pri osebah, ki si vbrizgavajo droge

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Obseg storitev, ki jih ponuja CPTSS, je odvisen od lokalnih razmer, npr. od tega, katere so ciljne skupine, od lokalne zakonodaje, dostopnosti do kondomov in ostale opreme. Smiselno je določiti, katere storitve so bistvene in izvedljive, katere pa se lahko začnejo izvajati kasneje.

Možnosti za zniževanje stroškov:

  • združujte naročila materiala z drugimi izvajalci testiranja,
  • dogovori o sponzorstvu.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodji Suceed in QIP vključujeta razdelka o definiranju ciljnih skupin in o preventivnih intervencijah. Orodje PIQA se osredotoča na zmanjševanje škode in je uporabno pri zagotavljanju minimalnih standardov kakovosti storitev za zmanjševanje škode pri osebah, ki si vbrizgavajo drogo.

Z metodami, kot so hitra ocena, fokusna skupina in register povpraševanja in dvomov (ang. Enquiries and Concerns Register), ki jih najdemo v PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development), lahko zbirate mnenja tako uporabnikov kot tudi zaposlenih in prostovoljcev.

Za dostop do tega orodja in navodil za uporabo pojdite na www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Informativna gradiva
Opis

Opis

Informativna gradiva vključujejo letake, brošure, razglednice, revije in ostale brezplačne tiskovine, ki so na voljo uporabnikom. Spletne vire informacij obravnava razdelek o komunikaciji.

 

Smernice

Smernice

MSM, ki se pridejo v CPTSS testirat, lahko ponudite informacije o hivu in spolnem zdravju. Najboljša priložnost za podajanje informacij v različnih oblikah se ponuja v čakalnici med čakanjem na test.

Najbolj uporabna so tiskana gradiva priročnega formata, ki jih lahko uporabniki diskretno odnesejo s seboj (razglednice, vizitke z e-naslovi …).

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Bistvena gradiva vključujejo informacije o samem CPTSS, vključno s kontaktnimi podatki in delovnim časom, informacije o sorodnih storitvah (npr. o skupnostnih organizacijah, centrih za svetovanje, zdravnikih, bolnišnicah itd.). Na voljo naj bodo tudi dodatna gradiva, npr. o specifičnih temah (SPO, uporaba drog/kemseks, varnejši seks, PEP, PrEP, hepatitis, duševno zdravje itd.), odvisno od potreb ciljne skupine in razpoložljivosti v lokalnem jeziku.

Možnosti za zniževanje stroškov:

  • razdeljevanje obstoječih informativnih gradiv drugih organizacij,
  • podrobne informacije naj bodo na voljo na vaši spletni strani ali na profilu na socialnih medijih, natisnite pa samo vizitke s kontaktnimi podatki.

Za več podrobnosti glejte tudi razdelek o komuniciranju.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodje za Izboljševanje kakovosti QIP vsebuje razdelek o informacijah in komuniciranju.

Za izbor metod, s katerimi lahko ciljno skupino vključite v izbor tem in gradiv (na primer vodenje fokusnih skupin), raziščite pripomočke, ki so del orodja PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development). Obe omenjeni orodji sta dostopni na www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

STORITVE CENTRA ZA PROSTOVOLJNO TESTIRANJE IN SVETOVANJE V SKUPNOSTI
Materiali
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdo bo to naredil?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt