VIRI / POVEZAVE

Katera koli inovativna razširitev obsega dela CPTSS lahko zahteva dodatne vire, kar lahko po eni strani omogoča dober primer za dodatno financiranje, če je podprt z lokalnimi podatki.

Dobro dokumentiranje participatornih procesov in uporaba podatkov, pridobljenih s spremljanjem uspeha in evalvacijo, lahko doprinese na praksi utemeljene in dokazane podatke. To nam lahko pomaga prilagoditi splošne epidemiološke ali sociološke podatke o celostnih zdravstvenih potrebah potrebam lokalnih MSM.

 

Euro HIV EDAT (Early HIV Diagnosis And Testing in Europe), COBATEST (Community BAsed TESTing in Europe) http://www.eurohivedat.eu

AIDES, Paris Checkpoint, http://www.aides.org 

AIDS-Fondet, Kopenhagen Checkpoint, https://aidsfondet.dk 

Berliner AIDS-Hilfe, http://www.berlin-aidshilfe.de

Hannöversche AIDS-Hilfe, http://www.hannover.aidshilfe.de

Aidshilfe NRW, http://www.nrw.aidshilfe.de

AVAC, http://www.avac.org/good-participatory-practice

Barcelona Checkpoint, http://www.bcncheckpoint.com

Better evaluation, http://betterevaluation.org/

ECDC, http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdfLX

GAT, LX Lisbon Checkpoint, http://www.gatportugal.org

Legebitra, Ljubljana Checkpoint, http://www.legebitra.si

Positive Voice, Athens and Thessaloniki Checkpoints, http://www.mycheckpoint.gr

Quality Action, www.qualityaction.eu

A.J. Schmidt: From HIV-testing to Gay Health Centres: A Mapping of European Checkpoints

Quint essenz, www.quint-essenz.ch/en

US CDC, http://www.cdc.gov

WHO, http://www.who.int

Wikipedia, www.wikipedia.org

Cosmaro, Lella (Lila Milano ONLUS) / Aids Action Europe: CBVCT Services – Current obstacles and opportunities (2018)