OKOLJE DELOVANJA

Sodelovanje

Ker CPTSS deluje v prostoru med ciljno populacijo in zdravstvenimi storitvami, je sodelovanje z relevantnimi partnerskimi ustanovami, organizacijami in posamezniki bistven dejavnik njegovega uspeha.

Uporabite spodnji kontrolni seznam in akcijski načrt, da ugotovite, ali se vaš CPTSS trenutno v zadostni meri posveča sodelovanju, potrebnemu za uspešno delovanje CPTSS.

Smernice glede sodelovanja s specifičnimi deležniki so navedene v drugih razdelkih (na povezavah, ki so vključene v kontrolni seznam), zato jih na tem mestu ne ponavljamo.

Deseto vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT se prav tako osredotoča na partnerstva.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje kot, je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Sodelovanje s financerji

  (povezava na Finančna sposobnost in pokritost)

 

 

 

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Sodelovanje z izvajalci laboratorijskih storitev

  (povezava na Svetovanje)

 

 

 

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev

  (povezava na Povezava z zdravstvenim sistemom)

 

 

 

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Sodelovanje s skupinami iz skupnosti

  (povezava na Participacija)

 

 

 

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Sodelovanje z javnimi zdravstvenimi in raziskovalnimi ustanovami

  (povezava na Spremljanje in evalviranje)

 

 

 

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

OKOLJE DELOVANJA
Sodelovanje
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt