SVETOVANJE IN POVEZAVA Z ZDRAVSTVENIM SISTEMOM

Svetovanje in povezava z zdravstvenim sistemom preko napotitve sta temeljni komponenti CPTSS. Obe intervenciji imata preko spodbujanja zdravju prijaznega vedenja in zmanjševanja tveganja za okužbe tudi učinek na javno zdravje pri ciljni populaciji. Gre za ključni točki procesa oskrbe, ki v idealnem primeru izgleda tako: okužba s hiv je diagnosticirana čim bolj zgodaj, oseba je nato napotena v specializirano zdravstveno oskrbo, kjer se vključi v zdravljenje s protiretrovirusnimi zdravili, s katerimi doseže virusno supresijo.

Svetovanje

Vključitev v zdravstveni sistem